Pagjine principâl Cors e grafie Articui e studis La sclese nere Cui che o sin Links furlans


La sclese nereAn I
An II
 • Numar 1
  • Articul 1. Un imprest par vź vōs in cjapitul
  • Articul 2. Il Renc: esempli di democrazie tal panorame di une ete di mieē dal Friūl presentade come indaūr sul front politic e sociāl
  • Articul 3. Fasģn un Fogolār pai furlans dal Friūl

 • Numar 2
  • Articul 1. Resonament di une siore di Udin lade ancje in place par difindi la sō citāt
  • Articul 2. Il ros tal blanc-e-neri tai standarts dal popul-esercit di Udin Medievāl
  • Articul 3. Possibii sbrocs sociāi-linguistics de riforme instituzionāl che dal 1513 e ą mudāt il Comun di Udin di "democratic" in "oligarchic"
  • Articul 4. Il Friūl si ricognos tal simbul dal "Udin"!
  • Articul 5. Fasin fieste!
  • Articul 6. Tignīt ben amens vuātris furlans di Udin e dal Friūl di mieē!
  • Articul 7. No pasaran!

 • Numar 3
  • Articul 1. Al č nassūt il prin fogolār civic par fā dut l'incontrari di ce che a an fat in Kossovo
  • Articul 2. Il “bon citadin” di Udin une volte e cumņ
  • Articul 3. Cemūt aial di jessi l'udinźs ideāl?
  • Articul 4. L'Osservatori osservāt
  • Articul 5. Furlan in Comun: sģ ... ma parcé?
  • Articul 6. La Barzalete de “agne” Ade
  • Articul 7. La Viole di Udin.© Copyright Academie dal Friūl
1