Welcome to Sylvercity!

Where you can find lots of news on Sylver.

But first please select your language.

This site is requires a minimum resolution of 1024x768 and is best viewed in Internet Explorer 5.0

Welkom in Sylvercity!

Waar je veel nieuws en artikels vindt over Sylver.

Maar gelieve eerst uw taal te kiezen.

Deze site bekijk je het best met een minimum resolutie van 1024x768 en Internet Explorer 5.0