(en francais) (in english)

- MARC SONTROP -

De grootheid van de mens ligt in de wil zijn omstandigheden te overstijgen

Moest de zaak niet zo ernstig zijn - Marc Sontrop heeft op 13 april 2002 met voorbedachten rade zijn woning in brand gestoken als daad van revolte - zou men geneigd zijn te spreken van een roeping, want de gevangenis is zijn hele leven. Van een vijftigjarig bestaan heeft Marc Sontrop er veertig doorgebracht tussen de gevangenis, enkele maanden van vrijheid, en opnieuw de gevangenis of een instelling voor sociaal verweer. Voordien zat hij in homes naargelang de beslissingen van enkele jeugdrechters.

Marc Sontrop is een atypische gevangene, door de misdrijven die hij begaat, maar ook door zijn militantisme. Hij belandde in de gevangenis omdat hij op 16 jarige leeftijd - we zijn in 1968, hij is dan geplaatst in Brasschaat - ontsnapt en het geweld en seksuele misbruik aanklaagt van de opvoeders op de kinderen die daar zoals hijzelf geplaatst zijn. Zijn getuigenis leidt hem naar de gevangenis, Vorst, en zal in de doofpot blijven. Op 17 jaar haalt hij in het geniep zijn vriendin van 16 jaar binnen in het home van de rechter. Marc vereert de liefde. Justitie niet. Omdat hij een tram neemt zonder vervoersbewijs en weigert de boete te betalen, gaat hij nog eens acht dagen de gevangenis in. Een ander van zijn ideeën: op een nacht besluit hij tien kilo latexverf op te offeren om slogans te gaan schilderen (tags plaatsen, zegt men vandaag) op de muren van de oude St. Léonard gevangenis van Luik. Men zal hem 1 jaar interneren in Paifve. De jeugdinstellingen verergeren de situatie alleen maar. Op 19 jaar begaat Marc een ernstig misdrijf, maar hoewel het allemaal erger lijkt dan het is wordt hij beschuldigd van dubbele moordpoging. Het zal niet tot een proces komen en om elke smet te voorkomen zal men Marc interneren.

Een zware periode van 3 jaar opsluiting en Marc komt GEREVOLTEERD buiten.

Hij creëert samen met anderen de Belgische sectie van het COMITÉ D'ACTION DES PRISONNIERS in 1973. Hij participeert in de brede beweging van de ANTIPSYCHIATRIE. Hij is de draaischijf van de CADIP - Comité d'Action des Internés et Prisonniers de Belgique. Hij neemt deel aan de voorbereidingen van de radio-uitzendingen van Passe-Muraille. Hij schrijft voor Alternative Libertaire. In 1986 verkiest hij op het sociale vlak te werken, in Luik, met zijn huis voor uitgeslotenen: ACCEUIL et HÉBERGEMENT.
Heel gevoelig en vlug zelf in ontreddering verandert Marc van strijd. Met acties die men gek zou kunnen noemen, steekt hij in 1983, 1991, 1993 en 2002 zijn woning in brand. Geen slachtoffers maar zware schade. Elk van zijn acties was bedoeld om een assisenproces te bekomen, met de mogelijkheid om er een TRIBUNE van te maken om de sociale onrechtvaardigheden die leiden tot opsluiting aan te klagen.
Marc Sontrop kan men moeilijk het portret van de eerloze pyromaan opkleven. Hij is een gerevolteerde die er verkeerd aan deed brand te stichten.

Justitie is niet geneigd zich te laten bekritiseren. Men moet dus Marc Sontrop het zwijgen opleggen.

Hij creëert in 1996 de vereniging DIRE LA PRISON.

Sinds 13 april 2002 stelt Justitie de ene psychiater na de andere psycholoog aan om te trachten de persoonlijkheid te vatten van deze gedetineerde die schreeuwt dat een rechtvaardig strafrechterlijk systeem onmogelijk is in een onrechtvaardige samenleving. Op 27 juni 2003 wordt hij voor de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot 4 jaar effectief.

Levend het vel afgestroopt met zijn pijnlijke geschiedenis, in verschillende gevangenissen en gesloten instellingen wil men van Marc Sontrop af.

Binnen hebben bepaalde bewakers in de gevangenis van Lantin hem het leven lastig gemaakt. Op 4 april wordt Marc Sontrop met speciaal transfer overgebracht naar de gevangenis van Verviers. Hij heeft dringend nood aan postzegels en wat geld. Hij zoekt een solidariteitsnetwerk buiten de gevangenis. Hij zoekt correspondenten (enkel in het Frans) die hem op een volgehouden manier kunnen helpen en om ideeën uit te wisselen. Zonder hulp van buiten zal de nieuwe gevangenisstraf van Marc Sontrop lang en vooral nutteloos zijn.

Voor zijn rechters en de Procureur des Koning heeft Marc Sontrop niet de " actieve onderdanigheid" getoond die de magistraten eisen. En meer, Marc Sontrop voert actie tegen de " kippenhokken " van het cellenblok in het Justitiepaleis van Luik. Hij voorziet andere acties in de loop van zijn detentie.

Men kan hem schrijven, met een aantal postzegels bijgevoegd:

Marc Sontrop
Prison de Verviers
81, Chaussée de Heusy
4800 Verviers
rek.nr. gevangenis, vermeld zijn naam : 679.2005520.45

(en francais) (in english)
1