SVISLANDO
Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizera

Lando en Centra Eu'ropo, inter Jxuraso kaj Alpoj.
Landoj de la mondo, 2000