ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑΣ

ΠΟΙΗΣΗ

 

« Με νεκρούς τους ποιητές »  2000

« Ηλιοτόπια »  2001

« Εν ακαρεί »  2001

« Αναβάλλοντας »  2001

«Εαρινή Ισημερία»  2004

«Κόκκινη Θάλασσα»  2007

 

 

*******************************************************

 

Ανθολογία Σύγχρονης

Ελληνικής Ποίησης

 

Η γενιά του 30΄

 

Η πρώτη μεταπολεμική γενιά

 

Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά

 

Νεότερη Ελληνική Ποίηση 1980-1997

 

16 Νέοι Έλληνες Ποιητές

 

********************************************************

Ξένη Ποίηση Του 20ου Αιώνα

 

*********************************************************

 

Βιογραφικό

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

1