- Febrero 1999 - 

 

t r ab ajo                 

Bu ro                 

Fa mi liares               

La m o delo          

cal am ar             

N ov ia              

Pr in cipa l                      seg un da   vu e lta 

m1 x1.html                

m1 x 1_1b.html            

m1x 1_1u.html               sin act ualid ad

m 1x1_c.html            

Alu m n o                sin actu alid ad ha sta la fe cha

Amigos           

 ch ic as   se xy              

ch iqu itos   s exy         

 c h ic as  d es nu d  as  "p a  z"