Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

Įžanga.

Kokios yra būtinosios religijos teisingumo sąlygos ?
Mūsų laikais, kuriuos vadina naujųjų ir naujausiųjų religijų bumo laikais, perodiškai atsiranda vadinamųjų jaunųjų religijų. Kokiems kriterijams padedant galima atrasti tikrąją tarp šių daugelio religijų ? AUM Shinrikyo, vadovaujamoje Palaimintojo Mokytojo Shoko Asaharos, kaip būtinos religijos teisingumo sąlygos skelbiami tokie “Penki Stulpai”:
1.Neprieštaringos doktrinos buvimas.
2.Guru, kuris gali vesti žmones link galutinio tikslo, buvimas.
3.Užsiimančių dvasine praktika, iš tiesų patyrusių tai, apie ką pasakyta šventraščiuose, buvimas.
4.Praktikos sistemos, kuriai padedant galimas galutinio tikslo pasiekimas, buvimas.
5.Iniciacijų praktikos paspartinimui buvimas.
Ši knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis pasakoja apie būtinąsias religijos teisingumo sąlygas, nagrinėdama “Penkis Stulpus” kaip centrinį klausimą. Paskaitos, surinktos antroje dalyje, pasakoja apie AUM Shinrikyo istoriją ir apie tai, kaip AUM Shinrikyo pasiekė dabartinį lygį.
AUM Shinrikyo yra Palaimintasis Mokytojas Shoko Asahara, kuris yra vienintelis žmogus Japonijoje ir net visame pasaulyje, pasiekęs Galutinį Išsivadavimą. Savo gilioje meditacijoje Palaimintasis Mokytojas Shoko Asahara patyrė kiekvieną iš egzistuojančių pasaulių, pradedant Pragaru ir baigiant aukštesniųjų pasaulių Dangumis. AUM Shinrikyo turi gilų mokymą ir praktikos sistemą, sukurtus jo neprilygstamos išminties. AUM Shinrikyo yra Pasiekusieji (Išsivadavusieji), esantys ant įvairių pakopų pradedant Radža-joga ir baigiant Mahajana-joga. Esama įvairių iniciacijų, pavyzdžiui, tokių kaip Šaktipatas. Jūs suprasite visa tai skaitydami šią knygą.
Jau keletą metų AUM Shinrikyo nenutrūksta darbas verčiant į šiuolaikinę japonų kalbą pali tekstus, kurie, kaip manoma, teisingiausiai perteikia Dieviškojo Išminčiaus iš Šakjų Giminės mokymą. Kiekvienas atskiras žodis pali kalba, pirminio šaltinio kalba, atidžiai studijuojamas ir padedant Palaimintojo Mokytojo Asaharos giliai išminčiai, verčiamas į prieinamą japonų kalbą, suprantamą šiuolaikiniam skaitytojui.
Šio darbo dėka buvo atliktas pirminio budizmo, atsiradusio prieš 2600 metų, sutrų palyginimas su AUM Shinrikyo mokymu, todėl tapo akivaizdūs AUM Shinrikyo mokymo tikrumas ir patikimumas. Moksliniai tyrimai, tokie, kaip požeminio Samadhi, atlikto Seigoshi (titulas, suteikiamas praktikuojantiems, pasiekusiems Mahamudrą) ir Seitaishi (titulas, suteikiamas praktikuojantiems, pasiekusiems Mahajana-jogą), bandymas irgi įrodo AUM Shinrikyo mokymo patikimumą.
Vertimų, atliktų iš pali pirminių šaltinių, ir terminų, vartojamų nuo seno budizmo religijoje, lyginimą pageidautina daryti siekiant suvokti paslėptą žodžių prasmę.
Religija arba iškylanti virš jos Tiesa neįtvirtina žemiškųjų norų, kurie nukreipia dvasią nuopolio keliu. Jos sunaikina žemiškuosius norus, kurie panardina mus į klydimų tamsą ir verčia klaidingai atgimti. Ji yra toks dalykas, kurio dėka galima įgyti Absoliučią Laisvę, Laimę ir Džiaugsmą. Ši Absoliuti Tiesa yra AUM Shinrikyo.
Mes norėtume, kad jūs – tie, kas turi Nuopelnų, kurių dėka jūs susitikote su šia knyga, - įžengtumėte į Tiesos srautą.
1992 metų vasaris
AUM Shinrikyo informacijos ir redagavimo skyrius

TURINYS
Įžanga
Pirmoji dalis:
Būtinosios religijos teisingumo sąlygos
1 Paskaita: Keturi AUM Shinrikyo Stulpai
- Ieškant Absoliučios Laisvės, Absoliučios
Laimės ir Džiaugsmo
2 Paskaita: Keturi Stulpai ir keturios liūdesio rūšys - Ką mes turime vadinti teisinga religija ?
3 Paskaita: Tiesa, matanti kiaurai žmogaus esmę
- Pirmąsyk Japonijos istorijoje – mokymas, kuris atmeta tai, kas žemiška
4 Paskaita: Vairuotojo dvasios jėga svarbiau už mašinos kokybę
- Lavinkite jūsų vairavimo meistriškumą!
5 Paskaita: Atraskime patį vertingiausią lobį ir būsimuose gyvenimuose
- Tik praktikuodamas mokymą, įgysi sėkmę
6 Paskaita: Guru – didysis gydytojas
- Susitelkite ties teisingu vaistu

Antroji dalis:
Tai AUM Shinrikyo


1 Paskaita: Trejopas gelbėjimas
- Aš noriu, kad kiekvienas šiame pasaulyje taptų laimingas
2 Paskaita: AUM Shinrikyo pavadinimo kilmė
- Iš išorės senas, bet naujas iš esmės
3 Paskaita: Suvokiant kitų vertybių sistemą
- Ką žmogus labiausiai vertina
4 Paskaita: Principas, Mokymas, Formulė ir Tripitaka
- Trys tikros praktikos sąlygos
5 Paskaita: Jūsų praktikos tobulumui
- Trys naujos sistemos.


Kitas puslapis
Musica
Į pagrindinį puslapį
1