Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
3. Dalis. Elementai, sudarantys žmogų.

5. Čakros ir Penki Kūnai

Čakros

Kokie gi pokyčiai vyksta po to, kai mes pradėjome užsiimti dvasine praktika?
Kaip jau minėta anksčiau, viskas prasideda nuo Kundalini - mistinės energijos, snaudžiančios stuburgalyje, pabudimo. Pažadinta energija bekildama stuburu vieną po kitos išlaisvina tokias čakras: Muladara-čakrą, Svadištana-čakrą, Manipura-čakrą, Čandra-čakrą, Surja-čakrą, Anahata-čakrą, Višudda-čakrą, Adžnia-čakrą ir Sahasrara-čakrą. Kiekviena iš šių čakrų susijusi su tam tikru pasauliu.
Čakros – tai dvasiniai centrai žmogaus kūne. Jas turi visi, bet paprastų žmonių jos ne veikia, o yra miego būsenos.
Čakros vystosi pabudus Kundalini, tai įvyksta užsiimant dvasine praktika.
Septynios pagrindinės čakros – tai Muladara-čakra, Svadištana-čakra, Manipura-čakra, Anahata-čakra, Višudda-čakra, Adžnia-čakra ir Sahasrara-čakra.
Čandra-čakros ir Surja-čakros dydis sudaro vieną penktadalį kiekvienos iš likusių septynių anksčiau minėtų čakrų. Kuo aukščiau yra čakra, tuo su aukštesniais lygmenimis ji susijusi.

Muladara-čakra

Aš trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš čakrų. Dvasiniu regėjimu galima pamatyti, kad Muladara-čakra tamsiai raudonos spalvos ir yra trikampio, apversto viršūne į apačią, formos.

Svadištana-čakra

Svadištana-čakra turi aštuonis lapelius, žiedo centre matyti pusmėnulis. Ji oranžinės spalvos ir nuolat vibruoja.

Manipura-čakra

Manipura-čakra yra kvadrato formos, ji ryškios indigo spalvos.

Čandra-čakra

Čandra-čakra panaši į baltą pilną mėnulį, tiek spalva, tiek forma.

Surja-čakra

Surja-čakra panaši į mažą saulę. Jos spalva ugninė oranžinė.

Anahata-čakra

Yra trys Anahata-čakros: viena yra dešiniojo spenelio srityje, kita – kairiojo srityje ir trečia – vertikalios žmogaus kūno ašies ir linijos, jungiančios abu spenelius, susikirtimo taške.
Kairioji čakra – tai auksinis šešiakampis su dvylika lapelių. Vidurinioji čakra – tai dangaus žydrumo spalvos penkiakampis su dešimčia lapelių. Dešinioji čakra – tai giliai raudonos spalvos ratas, ji neturi lapelių.

Višudda-čakra

Višudda-čakra – tai ratas su šešiolika lapelių. Ji pilkos spalvos.

Adžnia-čakra

Adžnia-čakra turi du didelius lapelius, kiekvienas iš jų padalintas į keturiasdešimt aštuonis mažus. Ji sidabrinės baltos spalvos ir yra elipsės formos.

Sahasrara-čakra

Sahasrara-čakra yra sferos formos. Ji yra sidabrinės baltos spalvos su šviesiai mėlynu atspalviu.

Čakrų išlaisvinimas

Kokius gi Žemiškuosius Norus mes sunaikiname, kai išlaisviname šias čakras?
Kai išlaisvinta Muladara-čakra, mes nustojame pykti. Kai išlaisvinta Svadištana-čakra, mes nustojame geisti sekso. Kai išlaisvinama Manipura-čakra, mes nustojame jautę apetitą. Kai išlaisvinama Čandra-čakra, mums nustoja terštis vaizdiniai.
Išlaisvinus Surja-čakrą mes nustojame pykti. Išlaisvinus Anahata-čakrą mes nustojame niekinti save. Išlaisvinus Višudda-čakrą – pavydėti. Išlaisvinus Adžnia-čakrą mes nustojame turėti mūsų norus žemiškajame gyvenime. Ir pagaliau išlaisvinus Sahasrara-čakrą mes pasiekiame Išsivadavimą.
Dabar pereikime prie Penkių Kūnų, atsirandančių iš šių čakrų, aptarimo.
Kiekvienas iš mūsų turi šiuos penkis kūnus. Įvairios mokyklos kalba apie skirtingą kūnų skaičių. Kai kurie sako, kad jų trys, kiti – kad septyni. Aš dabar išvardinsiu pagrindinius penkis kūnus. Tai Fenomenalusis Kūnas, Dėsnio Kūnas, Atlygio Kūnas, Esminis Kūnas ir Deimanto Kūnas.

Fenomenalusis Kūnas (Nirmanakaja)

Fenomenalusis Kūnas išeina iš Manipura-čakros. Šiuo kūnu įgyjama visų pasaulių Žemutiniame Formų Pasaulyje nuo dangaus iki pragaro patirtis. Jis taip pat gali pasireikšti ir Norų Pasaulyje, bet, kadangi tik toli pažengę praktikoje gali naudoti šį kūną, esantys šiame kūne beveik neveikiami emocijų. Kai žmonių pasaulyje pasirodo gelbėtojas, jis naudoja šį kūną.

Dėsnio Kūnas (Dharmakaja)

Dėsnio Kūnas išeina iš Anahata-čakros. Jis veikia Viduriniame ir Žemutiniame Pasauliuose Be Formų.

Atlygio Kūnas (Sambhogakaja)

Atlygio Kūnas išeina iš Višudda-čakros. Jis veikia Aukštutiniame Formų Pasaulyje.

Esminis Kūnas (Svabhavikakaja)

Esminis Kūnas, išeinantis iš Adžnia-čakros, veikia Aukštutiniame Pasaulyje Be Formų.

Deimanto Kūnas (Vadžros Kūnas)

Deimanto Kūnas išeina iš Sahasrara-čakros. Tai grynojo Tikrojo Ego būvis.

6. Kanalai, Vėjas ir Dvasios Lašas

Kanalai, Vėjas ir Dvasios Lašas

Tantra-Vadžrajanos praktikoje, apie kurią aš papasakosiu smulkiau kitose šios knygos dalyse, greitas Išsivadavimas ateina dėl trijų elementų: Kanalų, Vėjo ir Dvasios Lašo sublimacijos ir išvalymo.
Kanalai – tai 72 tūkstančiai Nadi mūsų kūne. Vėjas – tai energija, kuri juda kanalais. O mūsų sąmonė, kuri persikelia kartu su energija, - tai Dvasios Lašas.

Kanalų, Vėjo ir Dvasios Lašo Išvalymas

Ką reiškia išvalyti Kanalus? Tai reiškia sunaikinti mūsų buvusios patirties užteršimus.
Ką reiškia nukreipti vėją aukštyn ir sustiprinti jį? Tai reiškia nukreipti savo sąmonę į aukščiausią būvį, atliekant Gėrio ir Nuopelnų praktiką arba atliekant Mokymo praktiką.
Ką reiškia išvalyti Dvasios Lašą? Dvasios Lašas bus išvalytas tik Ramybės praktikos atlikimo dėka.

Trys Kanalai

Tarp 72 tūkstančių kanalų trys kanalai turi ypatingą reikšmę. Tai centrinis kanalas Sušumna, kairysis kanalas Ida ir dešinysis kanalas Pingala.

Kanalas Ida

Ida prasideda kairėje stuburgalio pusėje, pereina savo kelyje pro visas pagrindines čakras ir pasibaigia kairėje Adžnia-čakros pusėje. Šiuo kanalu teka Klydimo energija. Kitaip tariant, kai energijos srautas šiuo kanalu juda laisvai, žmogus apimtas Klydimo.

Kanalas Pingala

Pingala prasideda stuburgalio dešinėje pusėje, pereina pro visas pagrindines čakras ir pasibaigia Adžnia-čakros dešinėje pusėje.
Pingala neša Pykčio energiją. Kitaip tariant, kai šis kanalas tyras, kūnas tampa karštas, o žmogus - piktas.

Kanalas Sušumna

Sušumna arba centrinis kanalas, neša Prisirišimo energiją. Prisirišimas – tai užvaldymas. Čia įeina Prisirišimas prie sekso, Prisirišimas prie valgio ir t.t. Šios streso energijos virsta į Kundalini ir pakyla šiuo kanalu. Jeigu Sušumna užsikimšusi, Kundalini nekyla, o tai veda į Prisirišimą. Vienintelis būdas pašalinti šiuos Prisirišimus – tai centrinio kanalo išvalymas.

Trijų kanalų išvalymas

Jeigu Sušumna išvalyta, Prisirišimas išnyksta. Kai Ida ir Pingala švarios ir pripildytos energijos, pasireiškia du pagrindiniai nuodai – Klydimas ir Pyktis. Tada jūs galite pamanyti, kad tikriausiai žymiai geriau, kai šiedu kanalai neišvalyti. Bet taip nėra. Kai jie užsikimšę, tai blogiau už bet ką, kadangi tai reiškia, kad jūsų Klydimai yra žemo lygio arba jūsų Pyktis yra žemo lygio. Pavyzdžiui, Pykčio energijos užstrigimas Svadištana-čakroje reiškia Pyktį, susijusį su lytiniu geismu. Energijos užstrigimas Manipura-čakroje reiškia Pyktį, susijusį mokymusi arba talentu. Kitaip tariant, kuo aukščiau kyla energija, tuo aukštesnė tampa jos kokybė.
Tada, ką mums reikia daryti? Visų pirma mes turime išvalyti du kanalus ir sublimuoti Klydimus ir Pyktį iki jų aukščiausios kokybės. Po to mes turime perkelti šias dvi energijas į centrinį kanalą ir perkeisti jas į Prisirišimo energiją. Štai kame glūdi Idos ir Pingalos išvalymas. Tuo pačiu kyla Prisirišimas – streso energija, kuri kyla kaip Kundalini.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1