นับตั้งแต่ 10 ต.ค. 44, ประวัติการอับเดท 14 มี.ค. 45 , 19 ต.ค. 47 , 10 พ.ย. 49

หมวดวิชาภาษาไทยโรงเรียนปากพูน


ยินดีต้อนรับ เข้าเยี่ยมชม


อาจารย์สมสุข อรุณจิต--

------------------------------------------------------------------อาจารย์ประจำวิชา


-------

สำหรับนักเรียน

สวัสดีนะคะ
นี่เป็นครั้งแรกที่พบกันในปีการศึกษา 2549
ความรู้เกี่จยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

วัฒนธรรม ท้องถิ่นหมู่บ้านของเราเอง
คือหมู่บ้านปากพูน ค่ะ


         

มุมความรู้และสารคดี
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยการพักผ่อนเสริมประสบการณ์
สมสุข
10 พ.ย. 49

--------------

แฟ้มส่วนตัว ค่ะ
เป้าหมายในการทำงาน
แฟ้มภาพ
อินเตอร์เน็ต เปิดโลกแห่งการรับรู้

E- mail: archarnsomsuk@yahoo.com นวัตกรรมสื่อการสอนอารยธรรมท้องถิ่น

เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสาระที่ควรค่าแก่การเรียนรู้----------------------------------------

มรดกวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช
อนุรักษ์มรดกไทย
บุคลากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น


บุคลากรในท้องถิ่นและวิทยากรในวิชาภาษาไทย

แนะนำให้รู้จักกับุคลากรที่มีความชำนาญในภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ

โดย ...... อาจารย์สมสุข อรุณจิต ....... ผู้รวบรวม 

นวัฒกรรมการสอนภาษาไทย
โดย อาจารย์สมสุข อรุณจิต

 

ผู้เขียน

หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนปากพูน

นครศรีธรรมราช

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

 

WEBMASTER

 

ขอเชิญเยี่ยมชม

โรงเรียนวัดบางใหญ

บันทึกภาระกิจและงานในแง่มุมของการพัฒนาชุมชน

บ้านบางใหญ่ ตั้งแต่ 2544 ถึงปัจจุบัน

 
โดย สมโชค อรุณจิต
WEBMASTER

 

งานอดิเรกเพลิดเพลินใจ    

FOUR WHEEL WORLD

4 * 4 WD ที่ดีที่สุดในโลก

ภาพถ่ายดาวเทียมหลังคาบ้านคุณ ชมภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพสูง ฟรี เป็นข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศการทำงานหลายสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาที่ดิน ผังเขตบริการขององค์กร เชิญชม เมืองทุ่งสง ที่วัง ก้างปลา สวนผัก ช่องเขาสถาบันราชมงคล เขาธง เขาเหมน นาหลวงเสน วัดช้างกลางเขาธง น้ำตกทุกแห่งในเมืองนคร คีรีวง รวมทั้งลุ่มน้ำปากพนัง ตลาดขนอม (กำลังปรับปรุง)

 
CAR GALLERY 2002

สปอร์ตพันธุ์แท้ 100 % ต้อนรับ สหัสวรรษ 2000

 webmaster

โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075345414

 

1 1