FILOSOFIA EN XARXA DE COMPLEXITAT CANVIANT

Al segle XVIII I.Kant va dir que no es pot aprendre filosofia sinó que només es pot aprendre a filosofar.
Les següents pàgines haurien de servir per fer el que va dir el gran filòsof de la il·lustració, filosofar. Com? Participant en els fòrums, exposant dubtes, fent viatges en el temps..."


Des de Girona


Anna Sarsanedas Darnés
professora de filosofia. 

"La filosofia és el sistema de tot coneixement filosòfic. Cal prendre-la objectivament si per ella s'entén el model que ens serveixi per valorar tots els intents de filosofar i tota filosofia subjectiva, l'edifici de la qual sol ser tan divers i canviant. D'aquesta forma, la filosofia és la mera idea d'una ciència possible que no està donada en concret en cap lloc, però a què es tracta d'aproximar-se per diversos camins fins a descobrir el sender únic, recobert en gran part a causa de la sensibilitat, i fins que aconseguim, en la mesura del concedit als homes, que la còpia fins ara defectuosa sigui igual al model. Mentre aquesta meta no hagi estat assolida, no és possible aprendre filosofia, doncs on és, qui la posseeix i en què podem reconèixer-la? Només es pot aprendre a filosofar, és a dir, a exercitar el talent de la raó seguint els seus principis generals en certs assaigs existents, però sempre salvant el dret a la raó a examinar aquests principis en les seves pròpies fonts i a ratificar-los o rebutjar-los. "

Traduït de: I. Kant. Crítica de la razón Pura. Ed. Alfaguara. M, 1985 p. 651

 1/04/07 Actualització.

És permés el plagi total i/o parcial de la pàgina web.
Els realitzadors d'aquesta únicament demanen que feu constar d'on heu extret el material que ens copieu, gràcies.
Per qualsevol dubte o suggerència, contacteu amb la Webmestressa
1