Legislació lingüística - cdlpv

Reclama, és el teu dret i la seua obligació

El compliment dels drets lingüístics per l'administració pública valenciana està lluny de ser acceptable. Rebeu ja els rebuts de la contribució en valencià? I els impresos de l'ambulatori els redacten en valencià? I les multes, vos les posen en valencià? Segurament a molts pobles ja ho fan, però encara no és la situació normal.

Per això, cal que feu valer els vostres drets i que els recordeu les seues obligacions. Vos proporcionem exemples de queixes i alguns models que podeu utilitzar. Convé que els envieu per correu certificat o que els registreu a través dels registres dels ajuntaments o dels serveis Prop de la Generalitat, perquè en quede constància.

Al capdavall, actuareu com a ciutadans democràtics conscients i entre tots aconseguirem que l'administració —i també la societat— milloren.

Models

Queixes


1