Biodata
HOME

   

 

 

Biodata
Keluarga
Kerjaya
Kegemaran
       

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

         M A K L U M A T  P E R I B A D I

                   

Nama                                       :    HAMIDAH BTE ABU

No. Matrik                              :    55247

Program                                   :    IJAZAH SARJANA MUDA  PENGURUSAN AWAM

Tahun/Semester                      :    APRIL 2003/2004

Majikan                                   :    TELEKOM MALAYSIA BERHAD

Jawatan                                    :    PENGURUS

No.Telefon                               :    03-42979898

No. H/P                                     :    013-3949979

PMK                                         :   3.25             

Homepage peribadi                  :   http://asia.geocities/hamidah_abu1959

Email                                         :    hamidahb@telekom.com.my

 

L A T A R B E L A K A N G      P E R K H I D M A T A N  

STPM/Diploma atau lain-lain        :    DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM UiTM

 

L A I N - L A I N

Catatan peribadi                        :    Saya berazam akan mencapai gred A bagi

                                            matapelajaran  Aplikasi Komputer Dalam

                                            Pengurusan dengan bantuan Pensyarah yang

                                            sentiasa bersedia membantu kami dalam

                                            menyiapkan tugasan yang diberikan.

 

              

1