ทำนายชีวิต
ทำนายชีวิต
ท่านสามารถสอบถามเรื่องอยากทราบโดยทางอีเมล์>

hongastro@yahoo.com

ท่านโปรดส่ง ข้อมูลให้ครบ จังหวัดสถานที่เกิด วันเกิด วันที่ เดือน ปี เพศ เวลาเกิด ในกรณีไม่ทราบ จะไม่สามารถทำนายได้

ท่านโปรดส่งหมายเลขลำดับเข้าชมเว็บเป็นข้อมูลประจำต้วท่านใช้ในโอกาสต่อไป

สิ่งที่ท่านจะสนับสนุนเพียงท่านช่วยเหลือ องค์กร มูลนิธิ ช่วยเหลือสังคม อาทิ มูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน คนพิการ ขอขอบคุณท่านแทนคนเหล่านี้ ผลบุญเป็นกรรมดีในอนาคตของท่าน

นักทำนายใกล้วัด

ขออภัยหากตอบช้า เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมาก ช่วยอดทนรอตามลำดับ ในกรณีสำคัญด่วนมาก สามารถติดต่อ 0894445620 เวลาราชการ
Counter

since Oct. 03