TATA CARA UPACARA ADAT DIMINANG KABAU

TATA CARA UPACARA ADAT DIMINANG KABAU

 

 

TATA CARA UPACARA ADAT
DI MINANGKABAU

MANDUDUAK-AN URANG

Dalam kebiasaan adat masyarakat Minangkabau sampai sekarang, apabila orang tua akan mengadakan kenduri (Alek), seperti misalnya untuk mengawinkan anaknya, maka terlebih dahulu diadakan jamuan yang disebut dengan "Manduduk-an Urang". Maksudnya disini adalah memanggil kaum keluarga dan sanak famili baik dari pihak urang sumando (ipar), mamak atau panghulu dalam kaum untuk berunding dalam melaksanakan "alek" tersebut.

Acara ini dilakukan malam hari dan disertai dengan jamuan makan secara sederhana. Setelah sanak saudara dan mamak hadir dan duduk pada tempatnya yang diatur oleh janang, tak jarang dipakai pidato yang terdiri dari tiga golongan, yaitu:

  1. Dari pihak panghulu atau datuknya.
  2. Dari pihak tungganai atau mamak.
  3. Dari pihak orangtua (bapak) si anak yang akan dikawinkan atau urang sumando.

Tempat duduk ketiga golongan tersebut sudah diatur menurut adat, yang disesuaikan dengan keadaan rumah. Golongan pertama dan pemangku adat didudukkan pada ujung rumah. Golongan kedua pada barisan dinding muka rumah dan golongan ketiga pada baris dinding dalam ruang rumah.

Setelah semuanya duduk pada tempatnya masing-masing, dilanjutkan dengan acara sirih-manyirihi atau menghidangkan rokok, dan baru kemudian mulai dibuka acara. Dalam acara ini, biasanya panghulu-lah yang memulai pembicaraan terlebih dahulu, atau kadang-kadang dimulai dari pihak bapak atau urang sumando. Selanjutnya panghulu akan menanyakan kepada wali si anak kapan rencana untuk mengadakan "alek"nya dan apa-apa saja yang diperlukan.

PIDATO PENERIMAAN TAMU

Masalah tempat duduk menjadi perhatian besar dalam kalangan masyarakat Minangkabau, terlebih lagi dalam acara baralek. Orang Minang khawatir, kalau seorang tamu tidak duduk pada tempatnya menurut adat. Kalau hal ini terjadi, apalagi bagi orang yang masuk ke dalam kalangan panghulu, sering terjadi kecaman secara halus dari pihak tamu pemangku adat, malah kadang-kadang menjadi polemik atau permasalahan yang panjang.

Oleh sebab itu, janang harus hati-hati sekali. Walaupun demikian, disampaikan juga permohonan maaf kepada yang hadir apabila tidak "terdudukkan" atau ditempatkan pada tempat yang semestinya. Permintaan ini disampaikan dengan pidato yang berirama, dan ditujukan kepada pemangku adat dari kaum yang berbeda.

"Mano Sutan! (Angku Datuak)
bakeh angku kato sapatah dari pihak kami,
sungguahpun kapado angku ditibokan sambah,
mangko sarapek papeknyo pulo niniak mamak nan gadang batuah
sarato silang nan bapangka, karajo nan bapokok.
Ba-a..."

PIDATO HIDANGAN

Dibawah ini pidato yang digunakan apabila makanan telah dihidangkan dan mempersilahkan tamu untuk mulai bersantap:
Dari sipangka (yang punya acara):

"...Bakeh angku juo kato sapatah,
tapi sungguahpun ka angku tibokan sambah,
nyolah ka sarapek papeknyo jamu kami hadie tantangan..."

Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dan setelah mengetahui bahwa tidak ada yang melanggar menurut adat, maka persembahan tersebut akan dijawab pula oleh tamu:

"Mano Angku (Datuak),
Bakeh angku pulu sapatah dari kami
sungguahpun kapado angku dipulangkan sambah
tapilah sarapek papeknyo niniak mamak
silang nan bapangka karajo nan bajunjuang.
Kalaluanyo..."

Dan sipangka akan menjawab, "Iyolah."
Disambung oleh tamu:

"Bakeh Angku juo sapatah.
Jiko di kami si jamu,
indak lai rasonyo sasuatu alah talatak pado tampeknyo
alah dibarih pamahatan alah manuruik adaik jo limbago.."

Barulah kemudian, sipangka (yang punya acara) akan mempersilahkan para tamu untuk mulai bersantap.

"Nak mudiak ka Batang Hari
nak hilia ka Pauah Kamba
Babelok ka Pariaman
Minumlah aie nan taisi
Santaplah juadah nan ka tanggah
Nak sanang pulo hati sipangkalan."

PIDATO MAURAK SELO

Setelah selesai bersantap, para tamu tidak dapat begitu saja mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan acara. Sepatah atau dua patah kata haruslah diucapkan oleh pihak jamu (tamu), karena hal tersebut sudah merupakan salah satu basa-basi di Minangkabau, yang "indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan."

"Bakeh angku hanyo lai kato sapatah.
Sungguahpun sambah dipulangkan bakeh angku
batinnyo iyolah ka silang nan bapangka karajo..."

Walaupun begitu, belumlah dijawab dan diputuskan oleh sipangka, namun minta tunggu sebentar untuk merundingkannya dengan "silang nan bapangka, karajo nan bapokok." Setelah sepakat untuk melepas tamu tersebut, barulah dipulangkan sembah kepada jamu yang berpidato tersebut dengan meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

1