ประโยชน์ใช้สอย และ การจัดสรรค์ อย่างลงตัว   ด้วยความสวยงาม เป็นหัวใจสำคัญ ในการออกแบบและ ผลิตงานทางด้านเฟอร์นิเจอร์ หรือวางรูปแบบตาม  Life Style ของแต่ละครอบครัว จริงอยู่ที่เราจะออกแบบ อย่างไรก็ได้   แต่จะมีใครบ้างที่นึกถึงการวางแผน อย่างมีระบบ  เพื่อประหยัดงบประมาณ ในการลงทุน  หรือเพื่อแก้ปัญหาซ่อมแซม
     It may be that buit-ins put more demands on their designers and builders than freestanding furniture.    A large built-in require a major outlay of time and materials. But more important ,the design elements and construction methods must be right the first time out.
     Once in place, a built-in commits a space to a specific use ,a change or removal could be a nightmare for both the cabinetmaker and the homeowner.But a thoughtfully designed and soundly constructed built-in furnishing is well worth the effort. No other piece of furniture can be shaped, textured ,or painted to enhance or to blend in seamlessly with a particular architectural style. Built-ins can be built specifically to accomodate certain objects; they can be configured to make the best use of an unusual space (or to create a space within a space)

           Life style แต่ละคนแตกต่างกัน การจัดสรร วางแผน หรือใช้สอยก็ต่างกัน  ทุกคนมีความปรารถนาความลงตัว และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  บางคนก็คิดว่ารูปแบบของการลงตัวขอวแต่ละคนไม่แตกต่างกัน เพราะ ที่สุดก็คือต้องการให้ตอบสนองการใช้สอย และความสวยงาม ตามที่ใจต้องการ     การออกแบบอย่างหยาบๆ หรืออย่างละเอียด  เป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน เพื่อกำหนดเค้าโครง ผลงานหรือชิ้นงานที่ต้องการออกมาก่อนคร่าวๆ    นอกจากจะสร้างภาพจินตนาการหรือกำหนดความพอใจของ ตัวเองได้เบื้องต้นแล้ว  ก็มีส่วนช่วยในการกำหนดขอบเขต ของงบประมาณเบื้องต้น ให้แก่ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้ผลิตให้ลงตัวได้อย่างพอเหมาะอีกด้วย

การบ้านสำหรับผู้รับเหมา และผู้ผลิต ไม่ได้เพียงแต่รับเงินและลงมือทำ แต่ฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความเข้าใจ เชื่อใจกันด้วย ในการที่จะแนะนำแก้ไข หรือปรับปรุงงาน ให้สามารถประสพความสำเร็จได้ตามที่ต้องการได้โดย งบประมาณไม่เพิ่มมากขึ้นไป

 

i
เฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อินน์           (Built in) เป็นรูปแบบหนึ่ง              ของวิธีการทำเฟอร์นิเจอร์               เข้าพื้นที่ และแนบสนิทโดย             ไม่มีรอยต่อ ช่องว่างระหว่าง               ตัว ชิ้นงา                                     

More Information

เฟอร์นิเจอร์แบบปิลท์อินน์ MDF เป็นรูปแบบทางเลือก ของวัสดุที่ใช้ผลิต ซึ่งเป็นไม้อัด ประเภท MDF-Board โดยใช้การเคลือบปิดผิว ด้วย PVC ลายต่างๆ  

More Information

งานตบแต่งโครงสร้าง ภายในภายนอก ที่เป็นเหล็ก  งานโครงเหล็ก ในส่วนการต่อเติม ซ่อมแซม และเป็นส่วนประกอบ  ภายในเฟอร์นิเจอร์เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแรง ควบคู่กับสแตนแลส                                                  More Information                       
งานกระจก อลูมิเนียม ส่วนประกอบภายใน ที่พักอาศัย หรือ สำนักงานในรูปแบบ ผสมผสานกับงานตบแต่งภายใน และรวดเร็วในการติดตั้ง และสวยงาม

More Information

  
งานติดตั้งบันไดไม้มะค่า ที่พระราม 2 ติดตั้งตาม การออกแบบ ของ Designer เป็นบันไดแบบลอยตัว ทำสีธรรมชาติเห็นลายเสี้ยนไม้อย่างธรรมชาติ ดูมีราคา

งาน pantry เป็นหน้าท้อปครัวสำเร็จรูป แบบ high pressure laminate เป็นผิวสำเร็จลายไม้สีโอ๊ค ตู้บนชนเพดาน เป็นบานปิดเปิดทึบ ตำแหน่งปิดเปิดใช้สันขอบบานเป็นหลัก

  More Information

 
AboutGalleryConceptContact

Pimpisuthsilp Co,Ltd © 2006 • Copyrights  policy