Seperti juga pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam yang lain pegawai PTD telah ditetapkan jumlah gaji dan elaun seperti yang ditetapkan dalam skim PTD itu sendiri dan pekeliling yang lain yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Matagaji yang ditetapkan dalam skim adalah seperti berikut: 

bullet

Gred M41 dari RM1733.59 hingga RM4604.92 (P1T1 hingga P3T24)

bullet

Gred M44 dari RM2628.99 hingga RM4800.94 (P1T1 hingga P2T14)

bullet

Gred M48 dari RM3849.88 hingga RM5595.91 (P1T1 hingga P2T8)

bullet

Gred M52 dari RM4331.46 hingga RM6106.53 (P1T1 hingga P2T8 )

bullet

Gred M54 dari RM4568.62 hingga RM6488.89 (P1T1 hingga P2T8)

bullet

JUSA dari RM9780 hingga RM18260 (JUSA C hingga KSN)

(Dikemaskini mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 2002- SSM - pada 16 November 2002)

Bagi pegawai bukan JUSA elaun-elaun yang dinikmati adalah: 

bullet

Imbuhan Tetap Khdimat Awam

bullet

Imbuhan Tetap Perumahan

bullet

Imbuhan Tetap Keraian

Bagi pegawai gred JUSA elaun di atas dan tambahan elaun-elaun berikut dinikmati:  

bullet

Imbuhan Tetap Jawatan Utama

bullet

Elaun Bayaran Bantuan Gaji Pemandu

bullet

Bayaran menyelenggara rumah

bullet

Bayaran bantuan orang gaji

bullet

Kemudahan kenderaan Kerajaan

bullet

Bayaran bil elektrik, air dan telefon.

 
1