ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ

   [พฤกษศาสตร์ ]  [สัตววิทยา] [จุลชีวะวิทยา]
   [โลก และ จักรวาล] [ฟิสิกส์] [วิศวกรรมศาสตร์]
   [ เคมี ] [ชีวเคมี] [สิ่งแวดล้อม] 

 


                    ชีวเคมี

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- ผลไม้มีพิษ
-- กำเนิดชีวิต
-- สารยับยั้งทางเคมีจากพืช
-- ยาฆ่าแมลงจากสารธรรมชาติ
-- แสงที่คลื่นความถี่ต่างกันมีผลต่อการสสังเคราะห์แสงของพืชอย่างไร?
-- การสกัด และ แยกแยะสีผสมอาหารสังเคราะะห์
-- สารต้านมะเร็ง และ สารปฏิชีวนะ
-- ใช้วิตามินในการป้องกันเกสรต้นข้าวโพดดจากแสงแดด 
-- ผลของอลูมิเนียมต่อโรคอัลไซเมอร์
-- ผลของการฟอกสี และย้อมสีที่มีต่อเส้นผผม
-- เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดเป็นด่างในปปากของมนุษย์และสัตว์ในช่วงเวลา
  ต่างๆกันของวัน
-- เปรียบเทียบปริมาณ CO2 ที่มนุษย์ปลดปลล่อยออกมาในขณะที่ออกกำลังใน
  ระดับต่างๆกัน
-- ความร้อนระดับที่ทำให้โปรตีนในน้ำนมเสสียสภาพธรรมชาติ
-- การสูญเสียวิตามินซีของผักขณะทำสุก
-- ผลของควันจากท่อไอเสียรถยนต์ทิ่มีต่อพพืช
-- ปัจจัยส่งเสริมการทำงานของเอ็นไซม์อะไไมเลสในน้ำลาย
-- เราสามารถผลิตก๊าซมีเทนจากใบไม้หรือไมม่ ?

 


                พฤกษศาสตร์

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- สาหร่าย (algae) ต้องการนอนหลับหรือไม่ ?
-- เราสามารถนำพลังงานที่ผลิตจากเมล็ดพืชชขณะงอกมาใช้งานได้หรือไม่
-- พืชได้รับอะไรจากดิน ?
-- การต้านระเหยน้ำของพืชตระกูลตระบองเพ็็ชร
-- สนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของงพืชหรือไม่ ?
-- ผลของเสียงต่อการเจริญเติบโตของพืช
-- พืชในบทบาทของโรงงานผลิตแป้ง
-- ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
-- ศึกษาการงอกของเมล็ดพืชโดยใช้ดิน และ ปุ๋ยแตกต่างกัน
-- ฮอร์โมนเติบโตของพืช
-- ปริมาณน้ำตาลในถุงน้ำของใบพืชที่เวลาแและอายุต่างๆ
-- การใช้สารกัมมันตภาพรังสีศึกษาการรับสสารอาหารของพืช
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอก
-- เปรียบเทียบความสามารถเพิ่มฮิวมัสแก่ดดินระหว่างพืชต่างชนิด
-- ศึกษาสภาวะอากาศเบาบางต่อการทนได้ของพพืช
-- เปรียบเทียบการงอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยยว และใบเลี้ยงคู่โดยพิจารณาอิทธิพล
  ของอุณหภูมิ
-- ปัจจัยที่ทำให้เกิดปมในรากพืชตระกูลถัั่ว
-- ปัจจัยของน้ำเสียที่มีผลต่อการเจริญเตติบโตของพืช
-- ผลของดินเค็มที่มีต่อพืช
-- ผลของแสงชนิดมีขั้วที่มีต่อพืช
-- เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างปุ๋ยเคมมีและปุ๋ยหมัก
-- ศึกษารูใบ (stomata) ของพืชชนิดต่างๆ : การเปิดปิด และหน้าที่ในช่วงเวลา
  ต่างๆ
-- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะะสมกับพืชแต่ละชนิด
-- ผลของความถี่แสงต่อเม็ดสี (pigment) ใในพืช
-- ผลของอุณหภูมิต่อจังหวะชีวภาพในพืชตระะกูลถั่ว

                 สัตววิทยา

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- ยูกลีนา : พืช หรือ สัตว์
-- การศึกษาไส้เดือน
-- การชักใยของแมงมุม
-- เหล้ามีผลต่อระบบประสาทอย่างไร ?
-- การคุยกันของแมลงสาป
-- เลี้ยงผีเสื้อ
-- ความประหลาดของมด
-- การได้ยินของเต่าทอง
-- เส้นแรงแม่เหล็กมีผลต่อปลาหรือ ?
-- สุนัขมีกรุ๊ปเลือดหรือไม่ ?
-- การจำศิลของสัตว์เลื้อยคลาน
-- การแปลความหมายเสียงจากหนูตะเภา
-- ผลของสนามแม่เหล็กต่อแมลงวันทอง
-- การศึกษาอาณาเขตที่อยู่ของหนู
-- การศึกษานิสัยทำความสะอาดของหนู
-- การศึกษาความจำของสัตว์
-- เปรียบเทียบความจำที่เกิดจากเสียง และะภาพ
-- การศึกษาค่าแกว่งของประชากรแมลง
-- แสงมีขั้วมีบทบาทนำทางให้แก่มดงาน
-- สิ่งเล้าที่ดึงดูดยุง

               จุลชีวะวิทยา

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- ศึกษาแบคทีเรีย และเชื้อราจากแหล่งต่างๆ 7 แหล่ง
-- แบคทีเรียในน้ำนม
-- ไวรัสที่ก่อโรคในกุ้ง
-- โปรโตซัวน้ำจืดและแหล่งที่อยู่ของมัน
-- เซลล์ปกติและเซลล์ผิดปกติ
-- ผลของยาสีฟันต่อแบคทีเรียในปาก
-- ผลของนิโคตินต่อการเติบโตของยิสต์ และะรา
-- ผลของยาปฏิชีวนะและสบู่ต่อแบคทีเรียในนบ้าน
-- การเลี้ยงสาหร่าย (algae) เพื่อการค้าา
-- การทำให้เกิดการผ่าเหล่าในแบคทีเรีย  ยิสต์ และรา
-- การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเห็ด
-- การต่อสู้ระหว่างจุลชีพ
-- ขนมปังและฤทธิ์ต้านเชื้อรา


                   เคมี

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- วิธีการทำกาว และแป้งเปียก
-- ดอกไม้ที่ใช้เป็นสารอินดิเคเตอร์ทางเคคมี
-- อะไรทำให้เกิดรอยคราบวงแหวนที่อ่างล้าางหน้า
-- ข้อสังเกตแรงยึดระหว่างหยดน้ำและแผ่นกกระจก
-- วิธีทำน้ำตาลมะพร้าว
-- สีทาบ้านประกอบด้วยอะไร ?
-- ทำพลัสติกจากเจลาติน
-- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์จากผิวหหัวหอม
-- เปรียบเทียบการทำสุกด้วยเตาธรรมดาและเเตาไมโครเวฟ
-- อัตราการโตของผลึกศึกษาโดยการแปรค่าอุุณหภูมิ และความเข้มข้น
-- พลังงานที่เกิดขึ้นในการละลาย สบู่  ผงซักฟอก และแชมพู
-- เปรียบเทียบการขจัดคราบสกปรกชนิดต่างๆๆด้วยการใช้ สบู่  แชมพู และ
  ผงซักฟอก
-- ผลของแสงแดดที่มีต่อ ยาง หมึก และกรระดาษ
-- วัดแรงตึงผิวของของเหลวชนิดต่างๆ
-- ขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ
-- วิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำฝนนจากแหล่งต่างๆ
-- ผลของเกลือชนิดต่างๆต่ออัตราการเกิดสนนิม
-- แยกน้ำจากหมึก น้ำส้มสายชู และนมสด
-- ความอุ้มน้ำ  ความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยย และความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
-- สารดับไฟ ประสิทธิภาพ และวิธีการใช้
-- ปฏิกิริยาระหว่างกรดและโลหะชนิดต่างๆ
-- ระบุโลหะจากสีของเปลวไฟที่ใช้เผาโลหะ
-- การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เปรียบเทียบโลหะชชนิดต่างๆ
-- การแยกสีธรรมชาติด้วยวิธีโครมาโตกราฟีี
-- ผลของเกลือชนิดต่างๆในการทำปฏิกิริยาแแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
-- ฝนกรดมีผลต่อสิ่งก่อสร้างอย่างไร ?
-- ผ้าต่างชนิดมีอัตราการเผาไหม้แตกต่างกกันอย่างไร ?
-- เชื้อเพลิงจากการหมักด้วยเซลล์ชนิดตรึึงกับที่
-- ผลิตกระดาษจากของเสีย
-- คณิตศาสตร์ของเกล็ดหิมะ
-- ความสามารถดูดซับฟอสฟอรัสของดิน

              โลก และ จักรวาล

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- ศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกจากหิน
-- กำเนิดของภูเขา
-- โมเดลย่อส่วนระบบสุริยะจักรวาล
-- การตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์
-- การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์
-- สาเหตุการเกิดฤดู
-- มีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือ ?
-- อุกาบาต
-- บันทึกดาวตก
-- ความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรจุดดับบนดววงอาทิตย์กับแผ่นดินไหวบนโลก
-- การศึกษาซากฟอสซิลในหินปูน
-- ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางลมกับการเปลลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
-- เมฆ และลมในท้องถิ่นของคุณ
-- ฝน : การวัดความเร็วและแรงของเม็ดฝน และผลที่มีต่อดิน
-- วัดอัตราการเกิดน้ำค้างช่วงเวลาต่างๆ
-- เครื่องบันทึกสภาพอากาศ
-- ความชื้นในอากาศมีผลต่อเส้นผมมนุษย์ แและขนสัตว์อย่างไร ?
-- ความสัมพันธ์ระหว่างจุดดับบนดวงอาทิตยย์และการเกิดพายุไซโคลน
-- ชายฝั่งที่ถูกเซาะหาย : รักษาไว้ได้ไหหม ?

                    ฟิสิกส์

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- การเคลื่อนที่ของบูมเมอแรง
-- ฟิสิกส์ของดวงตา
-- ทอร์นาโดขนาดเล็ก
-- ศึกษาวงโคจรของดาวหาง และดาวเคราะห์น้้อย
-- กิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่มีต่อการสื่อสสารวิทยุ
-- เปรียบเทียบสมบัติแม่เหล็กในสารต่างชนนิด
-- อิทธิพลของอุณหภูมิต่อค่าดัชนีการหักเเหของแสง
-- ฟิสิกส์ของสกี
-- การศึกษากระแสลมที่พัดผ่านสิ่งก่อสร้าาง
-- ไฟ : ปัจจัยการเผาไหม้
-- เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพในการเปลี่ยนนเป็นพลังงาน
-- ความแตกต่างระหว่างเสียงดนตรี (music)) และเสียงรบกวน (noise)
-- ลูกตุ้มนาฬิกา : ปัจจัยที่เพิ่มเวลาขอองคาบการแกว่ง
-- ทิศทางการรับแรงของไข่
-- ฟิสิกส์การแตกของลูกโป่ง
-- ความแข็งแรงของไม้จิ้มฟัน
-- หลอดไฟชนิดไหนให้แสงสว่างกว่า ?
-- ความแรงของแสงในการสลายวัสตุต่างๆ
-- แบตเตอรี่ชนิดไหนอายุการใช้งานสูง ?
-- อะไรทำให้เกิดเสียงดัง ? และจะวัดควาามเร็วของเสียงได้อย่างไร ?
-- ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
-- ความจุความร้อนของสารต่างชนิด
-- เตาพลังงานแสงอาทิตย์
-- กฎการอนุรักษ์พลังงาน
-- ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเป็นความมร้อนของวัสดุชนิดต่างๆ
-- อัตราเสียหายของถนนต่อรถบรรทุกน้ำหนักกเกิน
-- เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนที่แนวดิ่งอย่างเสสถียรได้อย่างไร ?
-- การนำความร้อนของก๊าซ
-- การวัดความเคลื่อนไหวบราวเนี่ยน
-- วิเคราะห์ผลเสียจากการใช้อุลตร้าซาวด์์
-- เทอร์โมไดนามิก : การเกิดขึ้นเองของแแอมโมเนีย

               วิศวกรรมศาสตร์

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- ออกแบบเครื่องบินพลังมนุษย์
-- แอโรไดนามิกของรถยนต์
-- ทำให้บ้านเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
-- หุ่นยนต์ในอนาคต
-- หลักการของกังหันโรงสี
-- เครื่องจับขโมย
-- กังหันลมปั่นไฟฟ้า
-- ประสิทธิภาพของฉนวนที่คุ้มกันบ้าน
-- ศึกษาสารเรืองแสงหลายชนิดในหลอดฟลูโอเเรสเซนต์
-- โครงสร้าง และความแข็งแกร่งของเขื่อน
-- ศึกษาค่าความถูกต้องของเครื่องคำนวณไฟฟฟ้า
-- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกียร์เมื่ออใช้น้ำมันหล่อลื่นต่างชนิด
-- แปลงมอเตอร์พัดลมเป็นไดนาโม
-- ออกแบบสะพานแข็งแรง
-- ซูเปอร์ไม้ตีแมลงวัน
-- เครื่องหน่วงพลังงานความร้อนของแสงแดดด
-- ตรวจควันดำรถยนต์ด้วยการวิเคราะห์ภาพถถ่าย
-- ออกแบบและดัดแปลงยานโฮเวอร์คราฟท์
-- การนำความร้อน และความเข้มของแสงเมื่ออผ่านฟิล์ม
-- การเทียบเสียงของสายพิณ
-- เครื่องร่อน (gliding) ใต้น้ำ<

                  สิ่งแวดล้อม

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]

-- ยาฆ่าแมลง : ฆ่าปลาในแหล่งน้ำ
-- อิทธิพลของหอยเชอรีในการเปลี่ยนแปลงสิิ่งแวดล้อม
-- ประชาคมพืชและสัตว์ที่อยู่ร่วมกันอย่าางสมดุล
-- การแบ่งเขตกันอยู่ของสิ่งมีชีวิตในบึงงบอระเพ็ด
-- รูปแบบของแม่น้ำมูล
-- ห่วงโซ่อาหารบริเวณป่าชายเลน
-- การกระจายตัวของสารมลพิษรอบนิคมอุตสาหหกรรม
-- ไอเสียของรถยนต์ และผลของปฏิกิริยาเรืือนกระจก
-- ผลของทางหลวงที่มีต่อระบบนิเวศน์
-- อิทธิพลการรุกของน้ำกร่อย
-- ศึกษาพันธุ์พืชในบริเวณที่กำหนด
-- การปรับตัวของต้นไม้ต่อควันพิษในเมืองง
-- การเกิดหย่อมพืชชนิดเดียวในที่บางแห่งง
-- ระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไปใน 1 คาบปีของงคลองภาษีเจริญ
-- สิ่งมีชีวิตตามชายฝั่ง
-- การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการบุกรุกป่าาของมนุษย์
-- ติดตามรอยสารดีดีทีในห่วงโซ่อาหาร
-- การสลายของสารโอโซน
-- การย่อยสลายเชื้อเพลิงปิโตรเลียมด้วยววิธีชีวภาพ
-- หมึกที่สามารถสลายตัวได้ในอุตสาหกรรมกกระดาษรีไซเคิล

[ไปหน้าแรก]   [ไปต้นเรื่อง]


1