Поради промяна в политиката на Yahoo сайта "Астрономически календар" има нов адрес:

http://astrocalendar.50webs.com/index.html

Автора се надява да компенсира предизвиканото неудобство от преместването на сайта чрез по-пълна и актуална информация съобразена и с вашите желания.

Редовно обновяван е и блога на "Астрономически календар" на адрес:

http://astrocalendar.blogspot.com/

1