El Lichtenbergués

per Amadeu Viana


OCTUBRE 2005: CONSULTEU el nou espai web FINGESI, amb el BLOG i altres materials de recerca.

Amadeu Viana és professor d'anàlisi del discurs i història de la filologia a la Facultat de Lletres de Lleida. Ha traduït A través de l'Espill, de Lewis Carroll i ha editat Aspectes del pensament sociolingüístic europeu (Barcanova, 1995); en aquests darrers anys, ha col.laborat amb diversos articles a les revistes Els Marges, Caplletra, l'Espill, Llengua & Literatura i Sintagma. A hores d'ara s'interessa per la història de la conversació i els diàlegs escrits. En aquest Quadern, li podreu llegir alguns textos fins ara inèdits [maig 1996].
If it is permissible to write plays that are not intended to be seen, I should like to see who can prevent me from writing a book no one can read
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), a mathematician and physicist who was fascinated by the latest electronic inventions, a hunchback, academic and part-time satirist, was celebrated and loved not only for his erudition but also fot the entertaining way in which he imparted it. His gift for the witty, aphoristic shock is unfettered by any attempt to formulate a consistent philosophy; instead the coherence of the aphorisms comes from their being the product of the same mind, a mind deeply imbued with the spirit of the Enlightenment.

Senyor Rooney: (...) Anem una mica de recules?
Senyora Rooney: De recules?
Senyor Rooney: Oh, sí, tu cap endavant i jo de recules. La parella perfecta. Com els condemnats de Dant amb les seves cares capgirades. Les nostres llàgrimes ens humitejaran el cul.

Samuel Beckett, Tot allò que ha caigut, 1956.


Podeu enviar correu, comentaris o altres textos a aviana@filcat.udl.es. Consulteu també l'Ulisses, un antic servidor de recerca i lectura (1996-1999); les pàgines de la Universitat de Lleida, amb els papers fins a la primavera del 2003; el nou espai web Fíngesi, i el seminari (reconstruït) La reflexió humanística: set lectures.
[You are now in the main menu]

This page hosted by Get your own Free Home Page
1