Militärhistoria med svensk anknytning


En av Sveriges 78 fältmarskalkar. Vem? Se längre ner på sidan!
 
 

Tanken med denna sida är att den skall förmedla artiklar och liknande som handlar om militärhistoria med (helst) svensk anknytning, samt kunna bidra med intressanta militärhistoriska länkar.
 
Från ökensand till ishavsfjord: Främlingslegionen i Narvik 1940. 
Om främlingslegionens insats i Nord-Norge.
 
 
Arabrevolten. 
En kort uppsats om den arabiska revolten som ledde till frigörelse från turkarna efter första världskriget. Det var här Lawrence av Arabien verkade med härjningar mot den livsviktiga Hijaz-järnvägen.
 
 
Dodo von Knyphausen (15831636) 
Segerherren från Oldendorf 1633, senare fallen i strid.
 
 
Lägret wedh Swänsstorp d 8 Decemb. 1676. 
Nils Bielkes eget brev om slaget vid Lund den 4 december 1676, skrivet till farbrodern fyra dagar senare.
 
 
För ordning och säkerhet. Om uppsättandet av en svensk fältpolis under beredskapstiden. 
En C-uppsats i historia från Militärhögskolan om den första svenska militärpolisen (fältpolisen).

  Jag vill också rekommendera en bokklubb för konnessören av militärhistorisk litteratur:
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 
Ger även ut en militärhistorisk tidskrift, Pennan & Svärdet.
 

Länkar till sidor med anknytning till svensk militärhistoria:

Slaget vid Lund nytt turistmål. Genom föreningen Visa Lund har en informationsbroschyr framtagits och skyltar utplacerats vid intressanta platser.

Slaget vid Stäket 1719. Efter att ryssarna hade skövlat Stockholms skärgård och härjat längs ostkusten hela sommaren, stod på denna plats den 13 augusti 1719 ett slag mellan svenska och ryska trupper.

Berömda slag. En hemsida med en översikt över Sveriges krig med nedslag i vissa kända bataljer samt information om Indelningsverket.

Slaget vid Stångebro. Förra året var det 400 år sedan detta slag utkämpades utanför Linköping mellan konung Sigismund och hans farbror hertig Karl, sedermera Karl IX. Informativa och välgjorda sidor med många bilder.

Slaget vid Brobacka 1566. Under Nordiska Sjuårskriget mellan Sverige och Danmark 15631570 företog Danmark tre fälttåg mot Sverige: 1564 i Småland, 1566 i Västergötland och 15671568 i Östergötland. Vid återtåget från Västergötland överraskades den danska trossen av svenskarna vid Brobacka utanför Alingsås.
 

Du är välkommen med kommentarer eller förslag på kompletteringar till Per Iko.


Hit har hittat hittills!

Denna sida är erbjuden av GeoCitiesSkaffa Dig en egen hemsida Du också!
Räknade gjorde alldeles gratis!
1