An Gael ag Ríomhaireacht

An Gael ag Ríomhaireacht

Tháinig an Gael isteach doras na hollscoile agus é ag tarraingt ar an tseomra ríomhaireachta lena chuid teachtaireachtaí a léamh agus an turscar a ruaigeadh as a bhocsa. B'éigean dó feitheamh lena sheal féin go ceann leathuaire, nó bhí na daoiní ag ciúáil ina scuain fhada roimhe. Fá dheoidh áfach fuair sé meaisín saor os a chomhair.
teachtaireacht e-mail message
turscar spam mail

Ar tús chuaidh de aon úsáid a bhaint as an ghléas, nó an macléinn a bhí ina cheann roimh mo dhuine d'fhág sé barraíocht feidhmchláracha is garchláracha ar obair go dtí go dtáinig siad salach ar a chéile, agus an ríomhaire curtha thar a acmhainn acu. Chuaidh an ríomhaire i bhfostó, agus tháinig ar an Ghael é a chur ar obair athuair. Bhrúigh sé ar an chnaipe athshocraithe is d'fhan go ceann tamaill leis an ríomhaire a theacht chuige féin arís.
feidhmchlár = application
garchlár = auxiliary (programme)
athshocrú = reset

Sa deireadh bhí siúl maith faoin mheaisín athuair, agus ghliogáil an t-úsáideoir ar dhealbh an chláir ríomhphoist lena chuid teachtaireachtaí a fháil ar an scáileán. Log sé isteach ar an óstríomhaire, nochtadh roghchlár an ríomhphoist láithreach, agus nuair a ghliogáil mo dhuine ar théacs gníomhach, thaispeáin an ríomhaire liosta a chuid teachtaireachtaí dó.
dealbh icon
gliogáil to click; athghliogáil to doubleclick
log[adh] isteach, cláraigh/clárú isteach to log in
óstríomhaire host, mainframe
roghchlár menu; a drop down menu is roghchlár anuas
téacs gníomhach active text; "to highlight text" is in Irish téacs a aibhsiú

Bhain sé triail as an chéad teachtaireacht, ach nuair a nocht sí ar an scáileán, bhí an téacs as a riocht go hiomlán, nó bhí an naoú giotán bainte d'achan bheart, agus na litreacha neamhBhéarla uilig scriosta ar fad, nó litir eile curtha ina n-áit. Shíl sé go gcaithfeadh sé iarraidh ar an tsaineolaí malairt cumraíocht (athchumraíocht) a chur ar a ríomhaire, go h-áithrid ar an chóras ríomhphoist.
baint an naoú giotán ninth-bit stripping
giotán bit
beart byte
cumraíocht configuration
malairt cumraíochta a chur ar rud, athchumraíocht a chur ar rud change the settings, reconfigure
athchumraíocht reconfiguration

An darna teachtaireacht, cha rabh inti ach turscar, nó bhí gnólucht ínteacht ag tairiscint turas saor go dtí an Afraic. Turas saor a deir tú? a smaointigh an Gael. Ba daor is ba ródhaor a b'fhacthas an praghas dó. Agus cibé scéal é cha rabh suim aige ins an Afraic. Dea-dhuine cráifeach ab eadh é a thacaíodh le achan iarracht de chuid TRÓCAIRE Afracánaigh bhochta i ndoghrainn an ghorta nó an chogaidh a shábháil, ach má b'amhlaidh féin, bhí eagla air roimh na galair a d'eascair as an bhochtanas. Cha rachfadh sé go dtí an Afraic, agus dá rachfadh, bheadh gá le siocair ní b'fhearr leis sin ná turasóireacht amháin.

An tríú teachtaireacht, aríst, tháinig sí ón Nigéir, agus duine ínteacht ar comhshloinne le hAfracánach ínteacht a bhí ar fud na nuachtán trí míosa ó shin ag áitiú ar mo dhuine slám mór airgid a chur chuige - gheobhadh sé lastas mór páipéir dhuibh ina éiric, agus é gearrtha go cairéiseach ar cóimhéid le nótaí dollair.

1