Alemana Belgikan

German in Belgium


Belgikako hizkuntz komunitateen auzia nahasi samarra da. Apur bat argitzeko, zenbait taula egin ditugu hiru orritan banaturik:
 
1. Brusela eta Flandria.
 • Sarrera, azalpena
 • 1.1. Brusela: Elebiduna frantsesez eta holandesez.
 • 1.2 Flandria: Holandesa; gutxiengoek eskubiderik ez.
 • 1.3. Flandroa: Holandesa + gutxiengo eskubideak frantsesarentzat.
2. Walonia: Frantsesa eta Waloniera
 • 2.1. Walonia: Frantsesa; gutxiengoek eskubiderik ez
 • 2.2. Walonia: Frantsesa + gutxiengo eskubideak holandesarentzat.
 • 2.3. Walonia: Waloniera (eskubiderik gabe).
3. Alemana Walonian. (orri hau berau)
 • 3.1. Eskualde alemana Walonian.
 • 3.2. Walonia: Frantsesa + gutxiengo eskubideak alemanarentzat..
 • 3.3. Walonia: gutxiengo eskubiderik ez dialekto alemanaren hiztunentzat Luxenburg probintzian.
 • 3.4. Alemana Belgikako eskualde ez alemanetan.
Mapa batzuk ere bai:
Ikus era berean Holandesa (Flandriera) Frantzian eta Luxenburgera.

To deal with the complex language situation in Belgium we have put three pages with several tables:
 
1. Brussels and Flanders
 • General introduction
 • 1.1. Brussels: Bilingual in French and Dutch.
 • 1.2 Flanders: Dutch; no linguistic minority rights
 • 1.3. Flanders: Dutch + linguistic minority rights for French speaking
2. Wallonia: French and Walloon
 • 2.1. Wallonia: French; no linguistic minority rights
 • 2.2. Wallonia: French + linguistic minority rights for Dutch speaking
 • 2.3. Wallonia: Walloon (nor recognised).
3. German in Wallonia. (this page)
 • 3.1. German region in Wallonia
 • 3.2. Wallonia: French + linguistic minority rights for German speaking
 • 3.3. Wallonia: no linguistic minority rights for German dialect speakers of Luxemburg province
 • 3.4. German in non-german areas of Belgium.
Also some maps:
Check also the table for Dutch (Flemish) in France and the one for Luxembourg.


3.1.

Walonia - eskualde alemana

Alemana da hizkuntza ofizial bakarra

Wallonia - German region

German is the only official language

* Alemanez / * German

* Frantseez

Amel

Amblève

Bütgenbach

Butgenbach

Büllingen

Bullange

Eupen

Néau

Kelmis

La Calamine

Sankt-Vith

Saint-Vith

Schönberg

Schoenberg


3.2.

Walonia

Frantsesa + gutxiengo eskubideak alemanarentzat

Walonia

French + linguistic minority rights for German speaking

*Frantsesez

*Alemanez / *German

Bernister

Rotenberg

Faymonville

Aussenborn

Malmedy

Malmünd

Waimes

Weismes


3.3.

Walonia

Frantsesa + hizkuntza eskubiderik ez alemanezko dialekto hiztunentzat (Luxenburgo probintzian). Ikus, era berean, Luxenburgo.

Wallonia

French + no rights for german dialect speaking minority (in Luxembourg province). See also Luxembourg.

*Frantsesez

*Alemanez / *German

Arlon

Arel

Autelbas

Nieder-Elter

Bastogne

Bastnach

Beho

Bocholz

Battincourt

Bettenhofen

Fouches

Offen

Hachy

Herzig

Messancy

Metzig

Moinet

Welschbocholz

Nobressart

Elcheroth


3.4.

Alemana Belgikako beste toki batzuetan

Eskubiderik ez / Jatorrizko biztanle alemanik ere ez

German in other parts of Belgium

No rights / No traditional german-speaking population

*Frantsesez

*Holandesez/*Dutch

*Alemanez/*German

Bruges

Brugge

Brügge

Bruxelles

Brussel

Brüssel

Liège

Luik

Lüttich

Louvain

Leuven

Löwen

 
Laguntzaile / Informer: Wilfried Pieters
Eguneratua / Updated: 1997-9-15
 


sarrera orrira

taulen aurkibidea

informazio bila

loturak / links

your comments

main page

table index

looking for info

Alphabet Street

bisitarien iritzia

 geonative@oocities.com

 Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak...

 Your comments, corrections, additions...

 GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by GeoCitiesGet your own Free Home Page