UNDER HEAVY CONSTRUCTION


Ing parasan na ning Diksyunaryung Kapampangan a ini king kekatamung Kapampangan Homepage ya ing asaupan tala detang magkapilit mabiasang magsalitang Kapampangan ampon detang biasa nang magsalita dapot buri reng dagdagan ing karelang beluan karing miayaliwang amanung Kapampangan at nung nanu ing karelang kabaldugan king salitang Ingles at Tagalog. (The intention of this Kapampangan Dictionary is to assist those who are interested in learning to speak Kapampangan or those Kapampangan speakers who wish to expand their knowledge of the Kapampangan vocabulary.)

 

 This Dictionary is divided into three sections to accommodate the specific needs of the reader:
 

ENGLISH/KAPAMPANGAN/PILIPINO DICTIONARY
KAPAMPANGAN/ENGLISH/PILIPINO DICTIONARY
PILIPINO/ENGLISH/KAPAMPANGAN DICTIONARY


LINKS

Learn to Speak Kapampangan
Page (by Armando Regala)
Fauna & Flora
(by Armando Regala)
Garalitang Kapampangan
(Simplified Kapampangan Grammar Page) 
by Armando Regala
Pamagkulit
(by Mike Pangilinan)
Ing  Koneksyun king MALAY
by Edwin Camaya
Mythology & Folklore
(by Mike Pangilinan)
Kapampangan Poetry Page
Diparan o Kasebian
by Josie D. Henson
 Common Expressions
(by Andro Camiling)
Kapampangan Tutorial
(by Armando Regala)


Return to Kapampangan World Page
Go to Kapampangan Home Page
Return to Armando's Home Page


Date Created: July 10, 1996
Date last Updated: March 14, 2002


  Armando A.B. Regala
email: mandy@emailko.comYou are Visitor No.:

CountZ.com
CountZ.com


1