Eix@mple Web literatura textos plurilingües


Biblia
 

L'eclesiastès

(el portaveu de l'assemblea)


 

Vulgata 
Latina 
Català 

 
 

King James Bible 
Ecclesiastes 405 (Network Version, 1994) L'eclesiastès (Versió, 1997)  Ecclesiastes 1603 (Network Version, 1994)
Caput 1 Capítol 1r   Chapter 1 
Sentir el text anglèsRealPlayer Cal el RealPlayer
 1 verba Ecclesiastes filii David regis Hierusalem  1 Paraules de l'Eclesiastès, fill de David, rei de Jerusalem:  1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem. 
2 vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes vanitas vanitatum omnia vanitas 2 Vanitat de vanitats, ha dit l'Eclesiastès, vanitat de vanitats, tot és vanitat. 2 Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all [is] vanity.  
3 quid habet amplius homo de universo labore suo quod laborat sub sole   3 Quin profit en treu l'home de tota la seva feina que duu a terme sota el sol?   3 What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun? 
 4 generatio praeterit et generatio advenit terra vero in aeternum stat  4 Una generació passa i una altra arriba, però la terra roman eternament.  4 [One] generation passeth away, and [another] generation cometh: but the earth abideth for ever. 
5 oritur sol et occidit et ad locum suum revertitur ibique renascens  5 Surt el sol i es pon, i se'n torna al seu lloc d'on ha de tornar a sortir. 5 The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.  
6 gyrat per meridiem et
flectitur ad aquilonem lustrans universa circuitu pergit spiritus et in circulos suos regreditur

6 El vent gira per migjorn i tomba cap a tramuntana, envoltant totes les coses; giravolta i retorna fent el seu circuit.  6 The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.  
7 omnia flumina intrant mare et mare non redundat ad locum unde
exeunt flumina revertuntur ut iterum fluant 
7 Tots els rius entren dins el mar i el mar no s'omple; cap al lloc d'on surten tornen els rius, per a tornar a fluir. 7 All the rivers run into the sea; yet the sea [is] not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again. 
8 cunctae res difficiles non potest eas homo explicare sermone
non saturatur oculus visu nec auris impletur auditu 
8 Totes les coses són  difícils,  l'home no les pot explicar amb la paraula; l'ull no se satisfà veient, ni s'omple l'orella sentint. 8 All things [are] full of labour; man cannot utter [it]: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. 
9 quid est quod fuit ipsum quod futurum est
quid est quod factum est ipsum quod fiendum est 
9 Allò que ha passat és el que passarà;
allò que s'ha fet és el que es farà:
9 The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done:
10 nihil sub sole novum res de nou sota el sol.  and [there is] no new [thing] under the sun. 
nec valet quisquam dicere: "ecce hoc recens est?"  iam enim praecessit in saeculis quae fuerunt ante nos  10 I no té sentit que algú digui: «És nou això?», perquè ja ha existit en els temps que ens han precedit. 10 Is there [any] thing whereof it may be said, See, this [is] new? it hath been already of old time, which was before us.
11 non est priorum memoria sed nec eorum quidem quae postea futura sunt erit recordatio apud eos qui futuri sunt in novissimo 11 No hi ha memòria de les coses que han precedit, ni hi haurà cap record de les que vindran entre aquells qui seguiran després. 11 [There is] no remembrance of former [things]; neither shall there be [any] remembrance of [things] that are to come with [those] that shall come after.

Lincs a Bíblies | Bíblies en català

[ El Gènesi | L'Odissea | «L'Atlàntida» ]

bilingües: Grimm "Ton i Guida" | Grimm "El bri..." | Illa del Tresor | E.A. Poe

[ Macbeth | Diccionari de Citacions | Literatura ]

Anar a Portada-Índex Eix@mple Web

1