Balik ke Menu Utama Tutorial

1.Latar Belakang
2. Objektif
3. Pendahuluan
4.Peraturan untuk menulis persamaan kimia

5. Meramalkan hasil tindak balas
6. Menulis formula kimia yang betul
7.Menulis persamaan kimia yang seimbang

8. Latihan

 

 

 

 

1