Back to Shaun & Jackie Aisbitt's Home Page

Back to the Testimony Page

Hallo dierbare vriend, geschapen naar het beeld van God.

Mijn naam is Wim Kuylen uit Sint-Niklaas / België.

Hier is het getuigenis van het wonder dat God in mijn leven volbracht en dat weggelegd is voor eenieder die naar Zijn stem luistert en Zijn boodschap in geloof en dankbaarheid tot zich neemt.

Als Antwerpenaar geboren in 1953. Naar overlevering moet ik van kindsaf nogal eigenzinnig en moeilijk handelbaar geweest zijn, al was de verhouding binnen ons gezin samen met nog één zus vredig te noemen.

Al vroeg in mijn jeugd belandde ik in het internaat voor een strenge katholieke opvoeding bij de orde van Kruisheren in Maaseik (nog juist niet buiten de landsgrens). Kan een kind de ouderlijke liefde op zo jonge leeftijd missen en is het in zichzelf opgewassen tegen de eisen van een prestatiemaatschappij ?

Mijn studies beeïndigde ik aan het Jezuïetencollege in Antwerpen.

Gedurende al deze tijd dat ik tussen geestelijke (?) paters leefde vereenzaamde ik en werd nooit ingelicht dat er een God bestond die van mij hield, zoveel zelfs dat Hij Zijn Zoon op het kruis offerde voor mijn zonden.

Cathecismus, doopsel, plechtige communie of zelfs mijn tijd als latijnse misdienaar brachten me niet dichter bij God, ... integendeel.

Toen ik zelfstandig ging wonen en mijn loopbaan bij de spoorwegen begon, liep het helemaal mis. Geluk zoeken in drank en drugs, slechte kameraden, frustraties hiervan afreageren op stelende gokautomaten, genegenheid kopen bij straatmadelieven, vluchten in stresserende sportcompetities, rust zoeken in yoga en andere misleidingen, uit zelfzucht en gebrek het geld najagen, verslaafd aan de wereldse verleidingen, trouwen uit eenzaamheid en scheiden uit pure noodzaak. Waar is God ?

Doorheen al deze situaties heen mag ik nadien de beschermende hand van God terugvinden. Vele van mijn oude vrienden die op dit pad verder gingen verloren hun job, verloren hun huisgezin, stierven aan de vreselijkste ziekten of dwaalden nog verder af in de put van verderf.

In september 1993 ontdekte ik de zin van mijn bestaan toen ik in aanraking kwam met de levende God van de Bijbel, Hij veranderde mijn ganse leven.

Het evangelie is zo eenvoudig mensen.

Alle last die ik mijn leven had meegedragen woog zo zwaar door omdat er niemand was die mij hielp dragen. De mensen die me zogezegd trachtten te helpen, belaadden mij met nog meer last.

Maar Jezus zegt : "Kom tot Mij allen die belast zijn en Ik zal u rust geven."

Op die avond in september 1993, niet in een kerk, niet bij mensen, niet door geleerde kennis, niet door verdienste of goede werken, niet in het openbaar, ... maar helemaal alleen met God in een achterkamertje van mijn vluchtwoning, in gebrokenheid van geest, kon ik de Almachtige in mijn leven toelaten.

Het wonder dat toen in mijn leven plaats had gaat nog steeds door, want Hij die in mij woont is groter dan die in de wereld is. De Here schonk me een nieuw leven in overvloed zoals het Zijn gave is voor eenieder die deel heeft aan Zijn Koninkrijk.

Hij schonk vrede, geluk, materiële welstand, een nieuwe identiteit, een nieuw begin, een godliefhebbende levenspartner, een nieuwe familie met echte agapé-vrienden en een leven in dienst van mijn Schepper, Leidsman en Redder.

Glorie aan God. Het is een voorrecht om deze geschiedenis in het kort aan iedereen en over heel de wereld te mogen vertellen. Het is de waarheid en de getuigenis over een levende God Die door zijn bloedoffer aan het kruis mij het recht gaf om Hem Vader te noemen en Zijn erfgenaam te zijn, een kind van de Allerhoogste.

De Geest van Jezus Christus is in mijn hart uitgestort. Ik kan wandelen met God zoals Hij wandelde met Adam en Eva, onze voorouders die Hij perfekt geschapen had.

Voorbij zijn erosliefde en kameraadschapsliefde ; ze maken plaats voor agapé-liefde, de bovennatuurlijke, zelfopofferende liefde met goddelijke kracht en inspiratie.

De zonde heerst niet meer over mijn leven, Jezus heerst in mij.

Nu draag ik het vaandel van liefde, vrijheid, geluk, rust, overvloed, zekerheid, overwinning. Geloof betekent eenheid met de Allerhoogste, Schepper, bron van liefde en bruidegom van onze toekomst.

Het doel van een christen is Jezus Christus ; een zondaar zonder Christus mist zijn doel in het leven en mist het eeuwige leven dat God belooft aan de Zijnen.

Dierbare vriend, mag deze getuigenis u tot zegen zijn en u iets openbaren van de kracht van het evangelie en de liefde van God, Die niet wil dat iemand verloren gaat.

Wim Kuylen

E-Mail Mij A.U.B

1