Alphabet Street

Transliterazioak eta karaktere bereziak

Transliterations and special characters

Sarrera gisa / Introduction


Zer da Alphabet Street?

GeoNativeko atal hau azentu, karaktere berezi, zeinu diakritiko eta transliterazio sistemez aritzeko osatu dugu.Jakina denez, hizkuntza askok ez dute gure alfabeto latinoa erabiltzen, eta geure alfabeto bera darabiltenen artean askok karaktere eta zeinu bereziak dituzte. Nola idatzi hizkuntza horietako izenak zuzen? Badaude web orriak egiteko darabilgun HTML hizkuntza kode bereziz hornitzeko modu batzuk, beste alfabeto batzuetan idatzi ahal izateko, baina software berezia behar duzu eta testu Latino arrunta ezin da aldi berean erabat zuzen ikusi. Guk zentzuzko konponbide batera jo dugu: Transliterazioak eta zeinu diakritikoak adierazteko geure sistema propioa (ASR)

What is Alphabet St.?

This section of GeoNative deals with accents, special characters, diacritic signs and transliteration systems. Many languages using latin alphabets use particular signs, and other languages use non-latin alphabets. How to display names in those languages here at GeoNative or elsewhere? There is the possibility of using special HTML encodings, but you need special software to view names that way and you cannot see correctly text written in the standard Latin-1 character set (the one basic HTML is adapted to) at the same time. In GeoNative, we have opted for a double approach: Transliterations and a our own standard to represent diacritics (ASR)


Kode bereziko HTML

Testua HTMLz kodetzeko sistemak badaude. Errusierarako, adibidez, hedatua dago Interneten KOI-8 estandarra. Baina hori erabiltzeko, geuk KOI-8ko letra tipoak kargatu beharko genituzke lan egiteko, eta zuek ere, bisitariok, KOI-8 instalatu beharko zenukete zuen makunetan. Eta hori, errusieraren kasuan, zeren beste hizkuntza batzuetarako beste estandar batzuk beharko lirateke. Aldi berean, ezin testu latinoa irakurri... Beraz, transliterazioetara jo dugu.

Special HTML encoding

There are systems to encode text in HTML, so different scripts can be used and viewed. For Russian, for instance, there is the extended KOI-8 standard in Internet. But we would need to have KOI-8 fonts installed to work that way, and you, the visitors, would have to install also KOI-8 to view our pages and names correctly. And that only for Russian, for other languages other standards should be used... At the same time, you could not read simultaneously latin text... Therefore, we opt for transliterations.

KOI-8

Zirilikoa (Ukrainera)

Transliteratua

ÂÒý

À¸

"ÊÓÓ

Odesa

L'viv

KOI-8 sistema ikusten uzten dizun softwarea baduzu, 1. zutabeko izenak 2. zutabean dauden bezala ikusiko zenituzke. Gainerako testu guztia zopa letra ziriliko zentzugabea litzateke.

If you use software that enables you to view Internet in KOI-8 you would see the Ukranian names in Column 1 the way they are in Col. 2. The rest would be incoherent text.


Transliterazioak

Beraz, idazkera ez Latinoentzat, transliteratzea da konponbidea. Honek esan nahi du karaktere bitxiak beren baliokide Latinoetara moldatzea (ikus Ukrainako izenen adibidea goian). GeoNativen nazioarteko estandarretan oinarritutako transliterazioak erabiltzen ditu. Horietan batzuetan zeinu diakritikoak ageri dira, hala nola:

Zeinu horiek geure ASR sistema erabiliz adierazten ditugu, kasu honetan: Uz<horod.

Berez, GeoNativen transliterazioak erabiltzeaz gain (karaktere bakoitza beste batekin adierazi), transkripzioak ere egiten ditugu: adibidez, zirlikoko K" konbinazioa adierazteko Q ematen dugu.

Transliterations

For alphabets and scripts other than Latin, transliterating is the solution. This means rendering the strange characters into Latin equivalents (see Ukrainian example above). GeoNative uses transliterations schemes based in international standards. In some of those schemes, diacritic signs are used, as in:

We display those using our own ASR system, in this case writing Uz<horod.

Properly speaking, in GeoNative we use some transliteration schemes (transliterating character by character) and some transcription schemes: for example, the Cyrillic characters K" in some languages equal Q.


ASR

Alfabeto latinoan (eta hartara egokitutako transliterazioetan) karaktere berezi eta zeinu diakritiko mordo bat erabiltzen dira. HTML hizkuntzan batzuk ikus daitezke, baina ez beste batzu. Horregatik, gure sistema propioa asmatu dugu GeoNativen, eta ASR izena jarri diogu. Hemen duzu ASR-ren azalpen osoa.

ASR

In the Latin alphabet itself (and in transliterations into Latin), quite a lot of special characters and diacritic signs are used. HTML lets use view some of them, but not others. We use a self-made solution to render those characters visible in GeoNative, the Alphabet Street Representation (ASR). Complete guide of the ASR system clicking here.

ASR: adibideak / examples

Jatorrizko idazkera / Original forms

ASR

Chis¸ina(u
Ly´dh»veldidh» Ísland
Gradis<c<e
Wloclawek


Eguneratua / Updated: 1997-10-30

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Your comments, corrections, additions ...

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Alphabet Street / GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page