Zirilikoa - Cyrillic #2

 


Hizkuntza altaikoak

Soviet Batasuna zeneko hizkuntza altaiko asko idazten dira alfabeto zirilikoarekin, Kazakhera bezalako estatu-hizkuntza berriak batzuk, gutxiengoen hizkuntzak besteak (Txuvaxera kasu)

Talde altaikokoak dira hizkuntza turkiarrak, mongoliarrak eta Tungus taldekoak.

Zeinu diakritiko batzuk ASR sistemarekin adierazi ditugu.

Altaic Cyrillic scripts

Cyrillic scripts are used for many Turkic languages of the former Soviet Union: for instance in new state-languages as Kazak, or in minority languages as Noghay.

Turkic languages are part of the Altaic family, whose other branches are Mongolian and Tungus. Some of these languages are also written in cyrillic.

Some diacritic signs are shown with the ASR system.

Turkic Index:
Kazakh - Kirgiz - Uzbek - Karakalpak - Altai - Nogai - Baxkir - Txuvax - Balkar - Karatxai - Khakass - Tuva - Gagauz
 
Mongolian Index:
Mongol - Kalmuk - Buriat
 
More info at the Cyrillic site by Thomas Tvegaard at
http://www.oocities.org/Athens/Ithaca/2286/


Kazakh (check placename table here)

Kazakhera - Kazak [GeoNative: Tvegaard & Päll, 1997]

 a , ä , b , v , g , g· , d , e , ë , z< , z ,

 î , j , k , q , l , m , n , ñ , o , ö ,

 p , r , s , t , û , ü , u , f , x , h , s< ,

 s<c< , " , y , i , ' , è , c , c< , ju , ja

Oharra: "î" eta "û" erabili dira berez ASRz "i¯" eta "u¯" behar zutenen ordez [macron]
Note: "î" and "û" are used instead of ASR "i¯" and "u¯". [macrons]


Kirgiz (check placename table here)

Kirgizera - Kyrgyz [GeoNative: Tvegaard, 1997]

 a , b , v , g , d , e , ë , z< , z ,

 i , j , k , l , m , n , ñ , o , ö ,

 p , r , s , t , u , ü , f , x , c ,

 c< , s< , s<c< , " , y , ' , è , ju ,

 ja


Uzbek
(check placename table here)

Uzbek [GeoNative: Tvegaard, 1997]

 a , b , w/v1 , g , d , e , ë , z< , z , i ,

 j , k , l , m , n , o , p , r , s ,

 t , u , f , x , c , c< , s< , " , ' ,

 è , ju , ja , û2 , q , g· , h , s<c< , y

Oharrak: 1. "v" errusierazko maileguetan. 2. "û" berez ASRz "u(" [breve] litzateke. Alfabeto latinoa ezartzeko saioren batzuk ba omen daude.
Notes: 1. "v" is used in words of Russian origin. 2. "û" is used instead of ASR "u(" [breve]. Apparently they intend to use a Latin alphabet soon.

 


Karakalpak (check placename table here)


Karakalpak [GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   ä   b   v   g   g·   d   e   ë   z<

z   i   j   k   q   l   m   n   ñ   o

ö   p   r   s   t   u   ü   w   f   x

h   c   c<   s<   s<c<   "   y   '   è

ju   ja


Altai (check placename table here)

[GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   b   v   g   d   g<   e   ë   z<   z

i   j   k   l   m   n   ñ   o   ö

p   r   s   t   u   ü   f   x   c   c<

s<   s<c<   "   y   '   è   ju   ja


Nogai (check placename table here)

Nogaiera - Noghay [GeoNative: Tvegaard, 1997]

 a , b , v , g , d , e , ë , z< , z , i , j , k , l ,

 m , n , ñ , o , ö , p , r , s , t , u , ü ,

 f , x , c , c< , s< , s<c< , " , y , ' , è , ju , ja


Baxkir (check placename table here)

Baxkirrera - Bashkir [GeoNative: Fernandez, Tvegaard & Päll, 1997]

a, b, v, g, g(, d, z´, e, ë, z<, z, i, j, k

q, l, m, n, ñ, o, ö, p, r, s, s´, t, u

ü, f, x, h, c, c<, s<, s<c<, ", y, ', è, ä

ju, ja


Txuvax (check placename table here)

Txuvaxera - Chuvash [GeoNative: Fernandez, Tvegaard & Päll, 1997]

a, â, b, v, g, d, e [ë], ê, z<, z, i, j

k, l, m, n, o, p, r, s, s´, t, u, ü, f, x

c, c<, s<, s<c<, ", y, ', ju, ja

Oharra: â eta ê berez ASRz a( eta e( lirateke [breve]
Note: â and ê are used instead of proper ASR a( and e( [breve]


Balkar (check placename table here)

Balkar [GeoNative: Fernandez, Tvegaard & Päll, 1997]

a, b, v, g, g<, d, e/-je, ö/ë*, z<, z, i, j, k,

q, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, w,

f, h, c, c<, s<, s<c<, ", y, ', è/-e, ü/ju*, ja

* Errusierazko maileguetan erabiliak / Used in russian loans


Karatxai (check placename table here)

Karatxaiera - Karachay [GeoNative: Fernandez, Tvegaard & Päll, 1997]

a, b, v, g, g<, d, dz<, e/-je, ö/ë*, z<, z, i, j,

k, q, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u,

w, f, h, c, c<, s<, s<c<, ", y, ', è/-e, ü/ju*, ja

* Errusierazko maileguetan erabiliak / Used in russian loans


Khakass (check placename table here)

Khakass [GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   b   v   g   g·   d   e   ë   z<   z

i   î   j   k   l   m   n   ñ   o   ö

p   r   s   t   u   ü   f   x   c   c<

g<   s<   s<c<   "   y   '   è   ja   ju


Tuva (check placename table here)

Tuvinian [GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   b   v   g   d   e   ë   z<   z   i

j   k   l   m   n   ñ   o   ö   p   r

s   t   u   ü   f   x   c   c<   s<   s<c<

"   y   '   è   ju   ja


Gagauz (check placename table here)

Gagauz [GeoNative: Päll, 1997]

a, b, v, g, e, ë, c/j1, z, I·/i,
y, k, l, m, n, o, p, r, s, t,
u, f, h, ts, ç, s¸, s¸ç, ", I/i+,
', a(, yú1, yá1, ö, ü, ä
Oharrak: (1) errusierazko maileguetan. [i+| i puntu gabea da. Eredu hau turkieraren ortografian oinarritua dago.
Notes: (1) in Russian loans. [i+| is dotless i. This scheme is based in Turkish ortography


Mongol

Mongolian [GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   b   v   g   d   e   ë   z<   z   i

j   k   l   m   n   o   ö   p   r   s

t   u   ü   f   h   c   c<   s<   s<c<

"   y   '   è   ju   ja

Mongolian was written during cyrillic in the communist era.


Kalmuk (check placename table here)

Kalmukera - Kalmyk [GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   ä   b   v   g   h   d   e   ë   z<

j<   z   i   j   k   l   m   n   ñ

o   ö   p   r   s   t   u   ü   f   x

c   c<   s<   s<c<   "   y   '   è   ju

ja


Buriat (check placename table here)

Buriatera - Buryat [GeoNative: Tvegaard, 1997]

a   b   v   g   d   e   ë   z<   z   i

j   k   l   m   n   o   ö   p   r   s

t   u   ü   f   x   h   c   c<   s<

s<c<   "   y   '   è   ju   ja


Eguneratua / Last updated: 1997-12-01

 

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Your comments, corrections, additions ...

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Alphabet Street - GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page