Obrázok slovníka...

ATEISTICKÝ SLOVNÍK

Zostavil : kolektív sovietských a československých1 autorov

Vydalo : Nakladateľstvo PRAVDA, Bratislava, 1984

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Q | S | T | U | V | W | X | Y | Z

* Originál slovníka vyšiel v ZSSR vo vydavateľstve Politizdat (Moskva) v r. 1983. Kolektív našich prekladateľov2 sa pri preklade pridržiaval jeho druhého prepracovaného vydania. Slovník obsahuje vyše 3 000 hesiel, pričom 450 je úplne nových a viac ako 300 doplnených "československými autormi"... Ateistický slovník, ako sa dozvedáme z Redakčnej poznámky v jeho úvode, bol určený "všetkým záujemcom o problematiku vedeckého ateizmu a ateistickej výchovy, najmä propagandistom, lektorom, ideologickému aktívu, učiteľom a študentom stredných a vysokých škôl."(str. 7) Slovník má zreteľne ideologický (komunistický) charakter a tak ho treba brať, t. j. s rezervou. Ukazuje jednu z možných variant (hoci interpretačne prekonanú) výkladu diela našich predchodcov - filozofov (mysliteľov). Na tejto W3 stránke prinášame len heslá o slovenských milovníkov múdrosti a mysliteľských školách. Heslá v slovníku sú zoradené podľa abecedného poriadku.

 Ján Bayer

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 68

Späť na začiatok
Vladimír Clementis

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 111

Späť na začiatok
Cyril (Konštantín) a Metod

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 114

Späť na začiatok
DAV

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 124

Späť na začiatok
Stanislav Felber

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 175

Späť na začiatok
Andrej Fischer

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 179

Späť na začiatok
HLASIZMUS

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 206  

Späť na začiatok
Ján Horárik

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 209

Späť na začiatok
ĽUDÁCTVO

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 322

Späť na začiatok
Samuel Štefan Osuský

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 407

Späť na začiatok
PREŠOVSKÁ ŠKOLA

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 449

Späť na začiatok
Svätopluk Štúr

 *Tento text nájdete v slovníku na str. 551

Späť na začiatok

Poznámka

 1 Československí autori : J. Bilas, J. Čelko, T. Halečka, V. Hudečková, K. Kahan, O. Klor, F. Kubovič, S. Kučera, M. Kvasnička, V. Leško, J. Loukotka, P. Prusík, H. Szászová, F. Vašečka, J. Zouhar.

Späť na začiatok
2 Z ruského originálu Ateističeskij slovar preložili : V. Andrisek, J. Bilas, J. Dömök, Ľ. Čelková, O. Filo, D. Geisbacherová, T. Halečka, B. Kvasnička, V. Leško, V. Petríková, P. Prusík, O. Sisáková, J. Sošková, T. Suchý, H. Szászová, Ľ. Turčan a Ľ. Valentová.
Späť na začiatok
Internetovské vydanie bolo pripravené z I. vydania Ateistického slovníka.

 *Chcete si pozrieť heslá k slovenskej filozofii vo Filozofickom slovníku? Kliknite tu !  Stránku vytvoril Peter Krákorník