SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE

Bansko - Bystrická pobočka

Pôsobí pri Katedre filozofických vied na Fakulte humanitných vied  Univerzity Mateja Bela

Vedie : Marián Palenčár

 Späť na oficiálnu Web stránku SFZ

Stránku vytvoril - Peter Krákorník