Cyklus prednášok SFZ v roku 1997

  Možnosti slovenskej filozofie I.

Marec

PhDr. M. Čarnogurská, CSc. : Komparácia substančnej a nesubstančnej ontológi

piatok 14. 3. 1997 o 13. 00 hod.

Apríl

Doc. PhDr. J. Piaček, CSc. : Heuristická funkcia filozofickej encyklopédie FILIT

pondelok 14. 4. 1997 o 14. 00 hod.

Máj

Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc. : Filozofické problémy ekofeminizmu

štvrtok 22. 5. 1997 o 15. 00 hod.

Jún

Mgr. J. Sivák, CSc. : Husserl a Merleau-Ponty

štvrtok 12. 6. 1997 o 14. 00 hod.

Október

PhDr. I. Buraj, CSc. : Foucault o moci

štvrtok 16. 10. 1997 o 15. 00 hod.

November

Prof. PhDr. M. Marcelli, CSc. : Filozofia a mesto (mesto ako text)

štvrtok 13. 11. 1997 o 15. 00 hod.

December

Doc. PhDr. F. Novosád, CSc. : Možnosti súčasnej filozofie

štvrtok 11. 12. 1997 o 14. 00 hod.

    Všetky avizované prednášky sa konali v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, Bratislava, 4. poschodie č.d. 94

 Späť na oficiálnu WWW stránku Slovenského filozofického združenia

Stránku vytvoril - Peter Krákorník