Znak Slovenského filozofického združenia

Cyklus prednášok z roku 1998

 Možnosti slovenskej filozofie II.

 

JANUÁR

PhDr. D. Sabolová, CSc. : Giacomo Leopardi - taliansky básnik a filozof 19. storočia

štvrtok 29. 1. 1998 o 14. 00 hod.

 

FEBRUÁR

Doc. PhDr. A. Remišová, CSc. : Podnikateľská etika ako integračná veda

štvrtok 19. 2. 1998 o 15. 00 hod.

 

MAREC

Doc. PhDr. L. Hohoš, CSc. : Futurológia a filozofia budúcnosti

štvrtok 19. 3. 1998 o 15. 00 hod.

 

APRÍL

PhDr. M. Čarnogurská, CSc. : Čínska filozofia cez prizmu súčasnosti

štvrtok 16. 4. 1998 o 15. 00 hod.

 

MÁJ

Doc. PhDr. R. Dupkala, CSc. : Filozofické reflexie slovanskej mytológie

štvrtok 21. 5. 1998 o 14. 00 hod.

 

JÚN

Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc.

Doc. PhDr. E. Farkašová, CSc.

PhDr. M. Szapuová, CSc.

Myslenie žien, alebo popoludnie s feministickým časopisom ASPEKT

štvrtok 4. 6. 1998 o 15. 00 hod.

 

SEPTEMBER

Prof. Ing. J. Letz, CSc. : Personálny fenomén postmodernej mnohosti

prednáška sa bohužiaľ nekonala...

 

OKTÓBER

Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc.

Doc. PhDr. E. Farkašová, CSc.

PhDr. M. Szapuová, CSc.

Môže prispieť feministické myslenie k rozvoju filozofie ?

štvrtok 29. 10. 1998 o 15. 00 hod.

 

NOVEMBER

Mgr. R. Karul : Bytie bez subjektu u Emmanuela Levinasa

štvrtok 26. 11. 1998 o 15. 00 hod.

 

DECEMBER

Mgr. M. Zouhar : Russell o pravých vlastných menách

streda 9. 12. 1998 o 15. 00 hod.

 

Uvedené prednášky sa konali v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, Bratislava, 4. poschodie, č.d. 94.

 

Prednášky zahraničných hostí

 

MÁJ

prof. J. W. Watkins : Darwinism and Consciousness

streda 20. 5. 1998 o 14. 00 hod.

Miesto konania : miestnosť knižnice č. 504 na V. poschodí v budove Univerzity Komenského

 

prof. J. W. Watkins : How Critical Rationalism Sees Scientific Progress

štvrtok 21. 5. 1998 o 10. 30 hod.

Miesto konania : zasadačka Filozofického ústavu SAV, miestnosť č. 94, IV. Poschodie

 

SEPTEMBER

prof. L. Bergström : Putnam on The Fact-Value Dichotomy

štvrtok 10. 9. 1998 o 15. 00 hod.

Miesto konania : zasadačka Filozofického ústavu SAV, miestnosť č. 94, IV. Poschodie

 

prof. D. Prawitz : Meaning, Truth and Values

piatok 11. 9. 1998 o 10. 00 hod.

Miesto konania : zasadačka Filozofického ústavu SAV, miestnosť č. 94, IV. Poschodie

 

OKTÓBER

prof. S. Smooha : The Model of Ethnic Democracy: Characterization, Cases and Comparisons

štvrtok 15. 10. 1998 o 10. 00 hod.

Miesto konania : zasadačka Filozofického ústavu SAV, miestnosť č. 94, IV. Poschodie

 

NOVEMBER

PhDr. J. Nosek, CSc. : W. V. Quine o mysli

štvrtok 19. 11. 1998 o 15. 00 hod.

Miesto konania : zasadačka Filozofického ústavu SAV, miestnosť č. 94, IV. Poschodie

 

ĎAKUJEME VÁM ZA ÚČASŤ NA VŠETKÝCH NAŠICH PODUJATIACH!

 

Späť na menu

Stránku vytvoril - Peter Krákorník