Obrázok knižky

FILOZOFICKÝ SLOVNÍK

Zostavil : kolektív sovietských autorov pod vedením M. M. Rozentala

Vydalo : Nakladateľstvo PRAVDA, Bratislava, 1977

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Q | S | T | U | V | W | X | Y | Z

* Originál slovníka vyšiel v ZSSR vo Vydavateľstve politickej literatúry (Moskva) r. 1972. Kolektív našich prekladateľov1 slovník doplnil niektorými heslami zo slovenskej filozofie. Slovník má - vzhľadom na rok vydania - zreteľne ideologický (komunistický) charakter a preto ho treba brať s rezervou! Keďže však ukazuje jednu z možných variant výkladu (hoc zjavne prekonanú interpretáciu) diela našich predchodcov - filozofov (mysliteľov) a my nechceme vytvárať nové biele miesta v dejinách slov. filozofie, rozhodli sme sa ho v tomto výbere (a to v rozmedzí nášho záujmu) sprístupniť. Na tejto W3 stránke teda prinášame heslá o slovenských milovníkov múdrosti a mysliteľských školách. Heslá v slovníku sú zoradené podľa abecedného poriadku.

Ján Bayer

*Tento text nájdete v slovníku na str. 48

Späť na začiatok
Ján Bodnár

*Tento text nájdete v slovníku na str. 56

Späť na začiatok
Izák Caban

*Tento text nájdete v slovníku na str. 67

Späť na začiatok
DAVISTI

*Tento text nájdete v slovníku na str. 87

Späť na začiatok
Ján Feješ

*Tento text nájdete v slovníku na str. 149

Späť na začiatok
Stanislav Felber

*Tento text nájdete v slovníku na str. 149

Späť na začiatok
Vojtech Filkorn

*Tento text nájdete v slovníku na str. 154

Späť na začiatok
Lev Hanzel

*Tento text nájdete v slovníku na str. 186

Späť na začiatok
Pavel Hečko

*Tento text nájdete v slovníku na str. 187

Späť na začiatok
HLASISTI

*Tento text nájdete v slovníku na str. 197

Späť na začiatok
M. M. Hoďža

*Tento text nájdete v slovníku na str. 200

Späť na začiatok
Igor Hrušovský

*Tento text nájdete v slovníku na str. 202

Späť na začiatok
J. M. Hurban

*Tento text nájdete v slovníku na str. 206

Späť na začiatok
Ján (Jessenius) Jesenský

*Tento text nájdete v slovníku na str. 237

Späť na začiatok
Žigmund Karlovský

*Tento text nájdete v slovníku na str. 245

Späť na začiatok
Ján Kollár

*Tento text nájdete v slovníku na str. 253

Späť na začiatok
Ján A. Komenský

*Tento text nájdete v slovníku na str. 253

Späť na začiatok
Janko Kráľ

*Tento text nájdete v slovníku na str. 265

Späť na začiatok
Karol Kuzmány

*Tento text nájdete v slovníku na str. 272

Späť na začiatok
Ján Kvačala

*Tento text nájdete v slovníku na str. 272

Späť na začiatok
Eliáš Ladiver

*Tento text nájdete v slovníku na str. 277

Späť na začiatok
Ján Laurentzy

*Tento text nájdete v slovníku na str. 279

Späť na začiatok
Tomáš G. Masaryk

*Tento text nájdete v slovníku na str. 315

Späť na začiatok
PREŠOVSKÁ ŠKOLA

*Tento text nájdete v slovníku na str. 421

Späť na začiatok
Martin Rakovský

*Tento text nájdete v slovníku na str. 440

Späť na začiatok
Andrej Sirácky

*Tento text nájdete v slovníku na str. 468

Späť na začiatok
Michal Steigel

*Tento text nájdete v slovníku na str. 495

Späť na začiatok
Ladislav Szántó

*Tento text nájdete v slovníku na str. 513

Späť na začiatok
Martin Szentiványi

*Tento text nájdete v slovníku na str. 514

Späť na začiatok
Anton Štefánek

*Tento text nájdete v slovníku na str. 520

Späť na začiatok
Ľudovít Štúr

*Tento text nájdete v slovníku na str. 523

Späť na začiatok
Svätopluk Štúr

*Tento text nájdete v slovníku na str. 524

Späť na začiatok
Gašpar Šulek

*Tento text nájdete v slovníku na str. 524

Späť na začiatok
Michal Topoľský

*Tento text nájdete v slovníku na str. 548

Späť na začiatok
UČENÁ SPOLOČNOSŤ MALOHONTSKÁ

*Tento text nájdete v slovníku na str. 557

Späť na začiatok
VEDECKÁ SYNTÉZA

*Tento text nájdete v slovníku na str. 566

Späť na začiatok

Poznámka

1 Z ruského originálu Filosofskij slovar preložili : V. Černík, A. Gosiorovský, R. Hambálek, R. Kopsová, T. Ollík, M. Řehák, M. Suchý, D. Topoľská, M. Zigo.

Späť na začiatok
* Pôvodné heslá napísal R. Hambálek

Internetovské "vydanie" bolo pripravené z II. vydania Filozofického slovníka. Prvé vydanie tohto slovníka pochádza z roku 1974.

* Chcete si pozrieť heslá k slovenskej filozofii v Ateistickom slovníku? Kliknite tu!Stránku vytvoril Peter Krákorník