Nielen knihy a kníhkupectvá na Internete...

Táto stránka je určená všetkým knihomoľom!


BOOKS AND BOOKSTORES


* WWW adresy, ktoré uvádzame na tejto Web stránke, sme prevažne získali z knihy THE INTERNET & WORLD WIDE WEB (THE ROUGH GUIDE 1998). Jej autorom je odborník na Internet a spolupracovník prestížneho britského magazínu INTERNET MAGAZIN - Angus J. Kennedy.

Ďakujeme Vám za návštevu našich stránok a do skorého videnia!

EURÓPA | SLOVENSKO | BRATISLAVA


Poznámky a pripomienky k W3 stránke : filokrak@klemens.savba.sk

© Copyright 1997 - 1999, Filozofický ústav SAV
Stránku vyrobil - Peter Krákorník

Symbol trvalej rekonštrukcie