SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE

a

Prešovská pobočka pôsobiaca na Katedra filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

 Vás pozývajú na

 1. výročné stretnutie SFZ

"KRÍZA FILOZOFIE - FILOZOFIA KRÍZY?"

ktoré sa bude konať v dňoch

 12. - 14. septembra 1997

 v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ, 072 34 Kamenec, Zemplínska Šírava (č. tel. 0946-92180), okr. Michalovce.

 

Dôležité upozornenie:

Zámerom je, aby podujatie malo predovšetkým pracovný a diskusný charakter.

Preto by ťažiskom mala byť otvorená diskusia v rámci jednotlivých kolokvií o problémoch a témach, na ktorých slovenskí filozofi v súčasnosti pracujú.

Pre účastníkov to znamená, že nemusia mať svoj príspevok vopred písomne pripravený a prenášať ho (hoci je možné i to).

Skôr by bolo žiadúce pripraviť si a predniesť tézovite formuláciu problému, resp. náčrt jeho možných riešení, sumarizáciu existujúcich prístupov, stavu skúmania i ďalších perspektívnych východísk, upozorniť na doposiaľ neriešené a zanedbávané aspekty a pod.

Samozrejme, v ďalšej fáze počítame s písomným dopracovaním príspevkov a ich uverejnením v časopisoch FILOZOFIA a ORGANON F (resp. v samostatnom zborníku).


PREDBEŽNÝ PROGRAM    

12. 9. 1997 (piatok)

17.30 * otvorenie

1. výročného stretnutia SFZ (Emil Višňovský, predseda SFZ)

17.45 - 18.30 * Vyžiadaná prednáška:

FRANTIŠEK MIHINA: FENOMÉN KRÍZY V SÚČASNOM SVETE A FILOZOFII

18.30 - 19.30 * komentáre a diskusia k téme prednášky

20.00 * večera a neformálne posedenie pod patronátom hostiteľov - Prešovskej pobočky SFZ
 
 

13. 9. 1997 (sobota)

8.00 * raňajky

9.00 - 12.00 * paralelné kolokviá:

* METAFILOZOFIA A DEJINY FILOZOFIE

Vedie: Jozef Sivák

Referát:

Koreferáty a komentáre:

* FILOZOFIA VEDY A MYSLE

Vedie: Egon Gál

Referát:

Koreferáty a komentáre:

* FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA, SOCIÁLNA ETIKA A EKO-FEMINIZMUS

Vedie: Mariana Szapuová

Referát:

Koreferáty a komentáre:

12.00-13.00 * obed

13.00-17.00 * výlet na Morské oko a/alebo prehliadka drevených kostolíkov v okrese Sobrance

18.00 * panelová diskusia:

PROBLÉMY ROZVOJA FILOZOFIE NA SLOVENSKU (VÝSKUM, VYUČOVANIE, PRAX)

Vedie: Emil Višňovský

Panel: vedúci katedier filozofie a filozofických pracovísk

20.00 * večera
 
 

14. 9. 1997 (nedeľa)

9.00 - 11.30 paralelné kolokviá:

* METAFILOZOFIA A DEJINY FILOZOFIE

Vedie: Jozef Sivák

Referát:

Koreferáty a komentáre:

* FILOZOFIA VEDY A MYSLE

Vedie: Egon Gál

Referát:

Koreferáty a komentáre:

* FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA, SOCIÁLNA ETIKA A EKO-FEMINIZMUS

Vedie: Mariana Szapuová

Referát:

Koreferáty a komentáre:

11.30 - 12.00 záver 1. výročného stretnutia SFZ (Emil Višňovský, predseda SFZ)

12.00 * obed


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Doprava

Na podujatie bude zabezpečená spoločná doprava autobusom na náklady SFZ (kryté dotáciou zo SAV). Autobus bude pristavený na parkovisku pred Slovenským národným múzeom (reštaurácia Danubius) dňa 12. 9. 1997 o 8.00 hod. Autobus bude označený ceduľou "SFZ". Odchod autobusu je o 8.30 hod.

Mimobratislavských účastníkov autobus vyzdvihne v:

* Nitre (cca o 9.30 hod.) na parkovisku pred Univerzitou Konštantína Filozofa

* Zvolene (cca o 12.00 hod.) na parkovisku pred hlavnou stanicou (vrátane účastníkov z Banskej Bystrice)

* Košiciach (cca o 16.00 hod.) na parkovisku pred hlavnou stanicou (pre účastníkov cestujúcich vlakom zo Žiliny).

Predpokladaný príchod autobusu na Zemplínsku Šíravu je o cca 17.00 hod.

Predpokladaný návrat autobusu tou istou trasou je dňa 14. 9. 1997 (s príchodom do Bratislavy cca o 21.00.

Informácia pre účastníkov s individuálnou dopravou: medzi Bratislavou (a ostatnými mestami) a Michalovcami existuje denné autobusové spojenie, ako aj viacero vlakových spojov. Zo železničnej, resp. autobusovej stanice v Michalovciach treba použiť niektorých z autobusov smerom na Zemplínsku Šíravu, stredisko Kamenec.

Stravovanie

Plná penzia (raňajky, obed, večera) je v réžijnej "akademickej" cene: 100.- Sk na osobu, t. j. celkove pre účastníka 200.- Sk. Sumu prosíme uhradiť priloženou poštovou poukážkou, resp. priamo na mieste.

Ubytovanie

Ubytovanie je v ...2 posteľových izbách. "Akademická" cena na osobu/noc je 60.- Sk, t. j. spolu na účastníka 120.- Sk.

Sumu prosíme uhradiť priloženou poštovou poukážkou, resp. priamo na mieste.

Účastnícky poplatok

Účastníci 1. výročného stretnutia SFZ neplatia žiadny účastnícky poplatok, ani cestovné (v prípade cesty spoločným autobusom). Každý si hradí len náklady na vlastnú stravu a ubytovanie, t. j. celkove na 3 dni: 320.- Sk. Sumu prosíme uhradiť priloženou poštovou poukážkou, resp. priamo na mieste.

Neformálny program

Stretnutie sa uskutoční v rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava v čase bezprostredne po letnej sezóne. Preto odporúčame vziať si so sebou športové a turistické vybavenie (plavky, športovú obuv a pod.). Pre individuálnych záujemcov je tu aj možnosť predĺžiť si pobyt o jeden deň vzhľadom na to, že pondelok 15. 9. je dňom pracovného voľna.


Návratka  

Meno:......................................................

Adresa:....................................................

Záväzne potvrdzujem, že sa zúčastním 1. výročného stretnutia SFZ ktoré sa bude konať v dňoch 12. - 14. septembra 1997 v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ, 072 34 Kamenec, Zemplínska Šírava (č. tel. 0946-92180), okr. Michalovce., na ktorom prednesiem

 * referát

 * koreferát

 * komentár

na tému.....................................................

Priloženou poštovou poukážkou som uhradil/a sumu vo výške 320.- Sk za vlastné ubytovanie a stravu.

Dátum:

Podpis:
 
SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE
Klemensova 19
813 64 Bratislava
tel./fax: 07-321 215


Potvrdenie

Potvrdzujeme, že .......................................... sa v dňoch 12. - 14. septembra 1997 zúčastnil/-a 1. výročného stretnutie SFZ a uhradil/a sumu vo výške 320.- Sk za ubytovanie a stravu.

14. septembra 1997

PhDr. Emil Višňovský, CSc.,

predseda SFZ

SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE
Klemensova 19
813 64 Bratislava
tel./fax - 321 215


Vážená členka/vážený člen SFZ,

v prílohe Vám zasielame pozvánku na 1. výročné stretnutie SFZ. Týmto podujatím zakladáme (ako dúfame) novú tradíciu s cieľom každoročne sa stretávať na pôde SFZ ako nášho spoločného "trans-inštitucionálneho", profesijného a občianského združenia a diskutovať o tom, na čom práve pracujeme a čo sa deje v slovenskej filozofii, resp. čo by sa mohlo alebo malo diať. Stretnutie sme sa rozhodli uskutočniť mimo Bratislavy, pretože sme presvedčení, že filozofia sa pestuje aj v našich ďalších pobočkách, ktorých rozvoj podporujeme a ktoré majú čo prezentovať zo svojej práce. Predbežný program podujatia sme zostavili na základe návrhov našich členov (prišlo ich asi 30). Z priestorových dôvodov bude však možné diskutovať najviac asi len v 3 paralelných kolokviách. Veríme, že podujatie bude aj Vašou zásluhou prínosom a impulzom pre ďalší rozvoj vzájomnej komunikácie a kooperácie filozofov na Slovensku.

Záväznú návratku, spolu s úhradou poplatku za stravu a ubytovanie prosíme zaslať na adresu nášho združenia najneskôr do 15. júla 1997.

S pozdravom

PhDr. Emil Višňovský, CSc.,

predseda SFZ


 Späť na oficiálnu WWW stránku Slovenského filozofického združenia

Stránku vytvoril - Peter Krákorník