KUKA ON MUSLIMI?

Muslimeja ovat ne:


Muslimi uskoo seuraaviin asioihin

 1. Allahiin (swt), yhteen Jumalaan

 2. Kaikkiin Jumalan (swt) Lähettilaisiin, tekemättä mitään eroa heidän välillään

 3. Kaikkiin Jumalan (swt) kirjoituksiin, ilmoituksiin.
  Pyhässä Koraanissa mainitaan Aabrahamin, Mooseksen, Daavidin ja Jeesuksen (as) kirjat. Jotkut näistä em. kirjoista ovat kuitenkin hävinneet tai niitä on vääristelty jo kauan ennenkuin Koraani ilmoitettiin profeetta Muhammedille (saas). Siksi ainoa aito ja täydellinen Jumalan (swt) kirja on Koraani, jonka mukaan muslimit voivat myös arvioida muita kirjoja.

 4. Jumalan (swt) enkeleihin.
  Enkelit ovat henkisiä olentoja, jotka ovat olemassa vain ja ainoastaan palvellakseen Jumalaa (swt).

 5. Viimeiseen Tuomiopäivään
  Tuomionpäivänä kuolleet herätetään henkiin tuomittavaksi oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Niille, jotka ovat tehneet hyviä tekoja, heille suodaan pääsy Paratiisin puutarhoihin, jossa heillä tule puuttumaan mitään, ja he saavat mitä ikinä vain haluavat ja vielä enemmän. Mutta ne, joiden teot ovat pahoja, heidät rangaistaan Helvetillä.

 6. Jumalan (swt) ajattomaan tietoon ja Hänen valtaansa suunnitella ja toteuttaa suunnitelmansa.

 7. Siihen, että Jumalan (swt) luomakunta on mielekästä ja elämällä on joku tarkoitus.
  Elämämme tarkoitus on palvella Jumalaa (swt), mutta se ei tarkoita että meidän pitäisi elää elämämme vain eristäytyneenä, täydellisessä meditaatiossa.
  Jumalan (swt) palvelemisen tulee näkyä jokapäiväisissä toiminnoissamme, palvomalla, rakastamalla, tottelemalla Häntä. Toteuttamalla Hänen lakiaan, karttamalla pahaa, olemalla oikeudenmukainen Häntä, itseämme ja lähimmäisiämme kohtaan. Jumalan (swt) palveleminen ei ole pakenemista vaan elämän elämistä. Islam ei ole vain uskonto, se on elämäntapa!

 8. Ihmisen erityisasemaan luotujen hierarkiassa.
  Tämä on hyvin merkkittävä asema, koska vain ihminen on saanut järjen ja henkisen kaipuun. Siksi myös vastuu on suurempi.

 9. Siihen, että jokainen ihminen syntyy muslimina.
  Vain vanhemmat ja yhteiskunta opettavat meille eri uskonnon tai elämänkatsomuksen.

 10. Siihen, että ihminen on syntynyt vapaana synnistä.
  Ihmiselle on annettu vapaa tahto. Se päättääkö hän tehdä hyvää vai pahaa, riippuu hänestä itsestään. Jokainen ihminen on vastuussa vain omista teoistaa, ei isänsä, äitinsä, sisarusten tai puolison teoista.

 11. Siihen, että ihmisen on tehtävä työtä (hyviä tekoja) päästäkseen Paratiisiin.

 12. Siihen, että Jumala (swt) ei aseta ketään vastuuseen ennenkuin Hän on osoittanut hänelle oikean tien.

 13. Siihen, että ihmisluonne sisältää enemmän hyvää kuin pahaa.

 14. Siihen, että usko on epätäydellinen jos sitä noudatetaan sokeasti tai se hyväksytään ilman kysymyksiä, ellei tämä tyydytä uskovaa itseään.

 15. Siihen, että Koraani on Jumalan (swt) sanaa, joka on ilmoitettu profeetta Muhammedille (saas) enkeli Gabrielin välityksellä.

 16. Koraanin ja profeetta Muhammedin (saas) perimätiedon väliseen selvään eroon.
  Koraani on Jumalan sanaa ja perimätiedot ovat Koraanin käytännön tulkintaa. Mahdollisissa ristiriitaisissa tilanteissa muslimi turvautuu aina ensisijaisesti Koraaniin.