คิงฟิชเชอร์กับฟีบี

......แม่นกฟีบีมีลูกสองตัว รู้สึกตกใจเมื่อลูกตัวผู้ตัวที่สองไม่ยอมออกจากรวงรังไปเหมือนตัวอื่นๆ แต่แล้วก็เปลียนมาดีใจ
......"ฉันมีลูกที่น่าทึ่งไม่เหมือนนกฟีบีตัวอื่นๆ" แม่นกคิด "เขาจะเป็นนักร้องที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่านกไนติงเกลเสียอีก"
......หล่อนพานกไนติงเกลมาสอนให้ลูกร้องเพลง ต่อมาก็นกแค็ทเบิร์ด แล้วก็นกม็คกิงเบิร์ด แต่ฟีบีน้อยก็ร้องได้แต่ "ฟีบี, ฟีบี"
......ดังนั้นแม่นกจึงไปตาม ดร.คิงฟิชเชอร์ นกจิตวิทยามาตรวจฟีบีน้อยอย่างละเอียด
......"ฟีบีตัวนี้ก็เหมือนกับฟีบีตัวอื่นนั่นแหละ" เขาบอกแม่นก "และเขาจะร้องได้แค่ ฟีบี, ฟีบี เท่านั้น"
......แม่ผู้ทะเยอทะยานไม่เชื่อคำวินิจฉัยของ ดร.คิงฟิชเชอร์
......"เขาอาจจะไม่เป็นนักร้องที่ยิ่งใหญ่ แต่เขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆ" แม่นกยืนกราน "เขาจะแทนที่นกอินทรีย์บนธนบัตรดอลล่าร์ หรือไม่ก็นกคีรีบูนในกรงทอง หรือไม่ก็นกกาเหว่าในนาฬิกากาเหว่า คอยดูก็แล้วกัน"
......"ผมจะรอ" ดร.คิงฟิชเชอร์พูดและเขาก็รอคอย แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฟีบีก็ยังเป็นฟีบี และร้อง ฟีบี, ฟีบี เหมือนนกฟีบีตัวอื่นๆ

คติ คุณไมีสามารถใช้แป้งคุกกี้ทำอะไรได้นอกจากคุกกี้

Menu

1