List of Philatelic Experts

Stamp Forgery Guide

DETTA ÄR EN INOFFICIELL, PRIVAT SIDA.  HFF KOMMER SENARE EVENTUELLT ATT PUBLICERA EN NY EGEN HEMSIDA PÅ ANNAN ADRESS, SOM ÄNNU INTE ÄR KÄND.
OBS! Yahoo kommer att stänga sitt GeoCities den 25 oktober 2009. Denna sida (inklusive alla dess undersidor) flyttades därför i april 2009 till en ny webbadress: 
http://personal.inet.fi/surf/hff/
Denna GeoCitiessida uppdateras därför inte längre!
NB. Yahoo will close its GeoCities on 25 October 2009. Please update your link to the above new address.

HELSINGFORS FRIMÄRKSSAMLARE
FÖRENING RF

Kontaktperson: sekreterare Erik Sahlstedt, Karlavägen 3 A 21, 00200 Helsingfors. Telefon hem 676 643, 050 511 6681. E-post erik.sahlstedt snabel-a gmail.com

Denna sida brukar uppdateras i början på januari och i slutet av augusti, då de nya mötesdagarna blir kända. Sidan öppnades i maj 1998 på GeoCities.


MÖTEN

Tid och plats: Onsdagar kl. 18.30 på Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors.
Vårfesten och julfesten är endast för medlemmar, till övriga möten är gäster välkomna.

Möten våren 2009:
7.1.
21.1.
4.2.
18.2.
4.3.
18.3. (årsmöte)
1.4.
15.4.
29.4.
13.5. (vårfest, avec)

Hösten 2009:  16.9.,  30.9.,  14.10.,  28.10.,  11.11. (valmöte),  25.11.,  16.12. (julfest, avec).

På flera av HFF:s tidigare möten har Markku Korhonen tagit bilder.


HFF:S OCH FFF:S SKRIFTER

Juhani Olamo. Finland. Reference Manual of Forgeries. Hfors 1998–2003.

Reproduktioner av textsidorna i vissa publikationer

Flera av dessa skrifter finns fortfarande att få av sekreteraren.

Gunnar Sivén.
Helsingfors Frimärkssamlare Förening r.f. under 50 år 1893–1943. Helsingfors 1943.
Jacobus Sundman.
Helsingfors frimärkssamlareförening 1893–1993. Helsingfors 1993.
Juhani Olamo & K.K.K. [Kurt K. Karlsson].
F.F.F. – 50 år. En återblick. Helsingfors 1981.

P.-E. af E[nehjel]-m.
Finnland III – Helsingfors Stadtpost, Tammerfors Lokalpost. HFF, Helsingfors 1923.
Jarl Pettersson.
Tammerfors lokalpost. HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
Leo Linder & Erik Wahlström.
Finlands Ny- och Eftertryck av kopekemissionerna 1845–1866. HFF 1947.
Leo Linder.
Fourniers [finska] falsifikat. HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
Arvid Öhmann.
Fälschungen zum Schaden der Post [Majlund]. FFF Studier o. medd. 6. Helsingfors 1939.
Harry Walli.
Chile 1853–1867. HFF 1893–1968. Helsingfors 1968.
D. Dromberg.
Ovalmärken - urklipp - nytryck. FFF Studier och meddelanden 8. Helsingfors 1956.
Jacobus Sundman.
Ångslupen Ellida. Ångslupen Thor. HFF 1893–1978. Lahtis 1979.
M. v. H. [Magnus von Hertzen].
Die 10 Mark Briefmarken Finnlands vom russischen Typus. FFF Studier och meddelanden 4. Helsingfors 1935.
Leo Linder.
Det svart-gula feltrycket [1866]. HFF 70 år. Helsingfors 1963.
Jarl Pettersson.
Huru gammal är H.F.F.? HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
P.-E. af Enehjelm.
Die Paketmarken der Privateisenbahnen in Finnland. FFF Studier och meddelanden 2, 3, 4. Helsingfors 1932, 1933, 1935.
E. Schmidt.
Die beiden 'K'-Typen bei den Marken der Lovisa-Wesijärvi-Bahn. FFF Studier och meddelanden 6. Helsingfors 1939.

Erik Johanson.
Fältpost 1939–1945. Föredrag för HFF 18.10.1995.

Obs! De flesta texterna är automatiskt digitaliserade av GK medelst OCR-skanning av de tryckta sidorna. Endast en ytlig manuell upputsning har gjorts och artiklarna innehåller därför flera typografiska fel. Bilderna är inte med här.


OM HFF:S OCH FFF:S HISTORIA

Några bilder ur föreningarnas historia:
Stadgar
1 och 2, medlemsförteckning 1894 1 och 2, möteskallelse 1894, Leonard Wasenius auktionsprotokoll 1895, årsmöte på Socis 1916, falskhetsintyg 1912, medlemskort 1918, första hedersmedlemmens diplom 1921, Agathon Fabergés arkivkort 1 och 2 FFF 1944 (209+236 kB).


FILATELISTISKA URKLIPP FRÅN 1800-TALET


[GK]

1