โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
                   
24  หมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  โทร. 0-3476-1778

http://www.oocities.com/bangnoi2003                    e-mail     watbangnoi@chaiyo.com

...สร้างชีวิต  ให้มีค่า  ...สร้างเวลา ให้สุขสันต์ ...สร้างครอบครัว ให้รักกัน  ...สร้างความฝัน ให้เป็นจริง    2546 ปีส่งเสริมรักการอ่าน  ...สร้างสรรค์เด็กไทยให้รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจโรงเรียนวัดบางน้อย


 

 

                                           

 


 

นายประกิจ ธนิกกุล
ผู้อำนวยการ

นักเรียนร่วมถวายวางพวงมาลา

 
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมถวายวางพวงมาลาและ
ถวายราชสดุดี เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม  เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2546

 

 ข่าววันลอยกระทง

การประกวดคู่ขวัญ
วันลอยกระทง จัดโดย
เทศบาลตำบลกระดังงา
ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศ  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2546

 ณ โรงเรียนอนุบาลลางคนที

 

สุขภาพจิต

ฝ่ายสุขภาพจิต
  โรงพยาบาลนภาลัย
มาให้ความรู้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

 

ทันตสุขภาพ

โรงพยาบาลนภาลัยมา
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
 2546ตั้งแต่ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6

ตอบปัญหาสารานุกรม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  เข้าแข่งขันการตอบบัญหา
 สารานุกรมครั้งที่ 9จัดโดย
  สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม  ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2546

ประชุมผู้ปกครอง
 การประชุมผู้ปกครอง
 ระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาการออกกลางคัน
 ของนักเรียน  และสร้างความเข้าใจในปัญหาต่างๆ
 เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน  2546

วันลอยกระทง
จัดกิจกรรมประกวดกระทง อนุรักษ์ประเพณีไทย
ศุกร์ที่  7 พฤศจิกายน  254
6

   วันรักต้นไม้

นักเรียนปลูกต้นไม้  วันรักต้นไม้ 6  พฤศจิกายน 2546     บริวณรอบๆสนามโรงเรียน                 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   วันที่ 4 ธันวาคม ศูนย์พระครูปริยัตินิเทศน์
 จังหวัดสมุทรสงครามนำนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้อย
 เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ฌ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร  มีนักเรียนจำนวน
 5 คน  คือ1. ด.ญ.สรีรัตน์ ล้มจันทร์ประภาพ
              2. ด.ญ.จิราภณ์  ศรีฉ่ำ
              3.  ด.ญ.ธนัฐฐา  จั่นมณี
              4. ด.ญ.พรทิพย์  รื่นกมล
              5. ด.ญ.สังวาลย์เพชร ประสาทสิทธิ์
   คุณครูผู้ควบคุมคือ คุณครูจรรยา  หุ่นดี

   นับเป็นมงคลชีวิตกับนักเรียนและครูเป็นอย่างยิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์

   วันเสาร์ที่  24  มกราคม 2547  สหกรณ์ออมทรัพย์
ประชุมสามัญประจำปี  ท่านที่เข้าประชุม รับเงินรับรองการประชุมท่านละ  200 บาท  ขอเชิญสมาชิก
ทุกท่านเข้าประชุมและเลือกตั้งกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนบางน้อย(เดิม)

     กำหนดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ระหว่าง วันที่ 23-26ธันวาคม  2546  กีฬามี
ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  เซปักตะกร้อ
เปตอง และหมากกระดาน  มีโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
คือ ร.ร.วัดบางน้อย, ร.ร.วัดดอนมะโนรา,
วัดตะโหนดราย,ร.ร.บ้านยายแพง,ร.ร.บ้านรางห้าตำลึง
และร.ร.ศาลจ้าวอาม้า ติดตามเชียร์กันได้

เวบไซด์หน่วยราชการ
กระทรวงศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง.รัฐมนตรี สนง.ปลัดกระทรวง สนง.อุดมศึกษา สนง.อาชีวศึกษา สภาการศึกษา เขตพื้นที่.สมุทรสงคราม

เวบไซด์น่าสนใจ

sanook.com hunsa.com siamguru.com chaiyo.com google.com se-ed.com oocities.com thaimail.com

เวบไซด์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก ข่าวสด สยามกีฬา เนชั่น บางกอกโพสต์

 

โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
โทร. 0-3476-1778
ผู้ดูแลระบบนายวีระ  ปั่นทรัพย์ 
e-mail  weesup@thaimail.com
นำเสนอข้อมูลนายวีระ  ปั่นทรัพย์และคณะครู ร.ร.วัดบางน้อย

 

1