Belgische Militairen
Overleden

tijdens de

Tweede Wereldoorlog
1939-1945
In actieve dienst sinds 23 juli 2002
Laatst bijgewerkt op 30 december 2003
Belgen in militaire dienst
die dienden of stierven tijdens andere periodes uit de geschiedenis


De gefusilleerden van Mechelen 23 oktober 1798

Waterloo 1815


De gesneuvelden van september 1830


Belgen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog 1861-1865


Pauselijke Zoeaven 1860-1870


Eerste Wereldoorlog


Fort van Walem


Belgische militairen begraven in Zwitserland

Helden en Martelaren 1940 - 1945 " De Gefusiljeerden "

Brigade Piron


Belgische Commandos


Belgische S.A.S. Parachutisten
Via deze pagina doen wij een oproep aan iedereen die gegevens bezit in verband met Belgische militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog 1939-1945.
De gegevens zullen via
deze website ter beschikking gesteld worden. Weet je iets laat het ons weten. Gegevens van een doodsprentje, namen van een monument of grafsteen ... alle informatie is welkom om deze puzzel te vervolledigen.
Aarzel niet en neem
contact op met de coördinator van dit project Willem Segers, wij zullen U dankbaar zijn evenals het nageslacht.
Bij ons weten is dit de
eerste poging sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog om dergelijke lijst te maken, draag aub uw steentje bij.

Alvast onze dank,


Willem Segers , Patrick De Wolf & ABL_History mail-list


Sur cette page nous faisons appel à tous ceux qui possèdent des données concernant des militaires belges morts pendant la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945.
Ces données seront publiées
sur ce site internet à la disposition de tous.
Si vous possédez un quelconque renseignement , faites-le nous savoir. Des données provenant d’une
image mortuaire, des noms gravés sur un monument ou sur une tombe … toutes les informations sont les bienvenues pour compléter le puzzle.
N’hésitez pas et prenez contact avec le responsable de ce projet Willem Segers. Nous, ainsi que leurs descendants, vous serons très reconnaissants .
A notre connaissance ceci est la
première tentative de création d’une telle liste depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Apportez votre pierre à cet édifice.

D’avance merci.


Willem Segers , Patrick De Wolf &  ABL_History mail-list

Dagboek van S.O.E.-agent Marc Becquaert

voor info "klik hier"
Voor het bestand
Belgian War Graves 1940-1945
klik HIER
1