Bidprentjes verschaffen vele genealogische gegevens. Hoewel niet altijd voor 100% betrouwbaar, leveren zij zeker de nodige informatie om het onderzoek verder door te zetten. Hier volgt 'n overzicht van de originele of gecopieerde bidprentjes waarover ik beschik. Eerst komen de Boekema's en vervolgens de aangetrouwden of andere verwanten.

Gegevens die niet op het bidprentje staan, behalve de partners, worden tussen haakjes gezet en sommige drukfouten worden aangegeven.

Aanvullende gegevens en andere bidprentjes, origineel of gecopieerd, worden natuurlijk reuze op prijs gesteld.

Achternaam
Voornaam
Partner
Geboren
Plaats
Overleden
Plaats
Bijlsma
Jan
Tekstra, Margaretha
10-05-1857
Wytgaard
28-05-1939
Utrecht
Boekema
Agatha (Akke)
ongeh.
16-11-1892
Wartena
27-08-1960
Franeker
Boekema
Anna Catharina
Van der Kolk, Bote Hessel
22-04-1884
Leeuwarden
02-04-1958
Leeuwarden
Boekema
Anna (Jacobs)
ongeh.
07-10-1894
Tirns
21-12-1935
Bolsward
Boekema
Anna (Durks)
Langhout, Tette (niet Telle!)
22-03-1864
Wartena
09-06-1941
Warga
Boekema
Anne (Jans)
ongeh.
01-08-1922
Wartena
05-10-1952
Roermond
Boekema
Anne Jeroen
Broeder S.C.J.
26-10-1909
Wytgaard
14-07-1985
Nijmegen
Boekema
Anno Klazes
(05-05-1898)
Warga
05-06-1914
Warga
Boekema
Antje (Jacobs)
ongeh.
(02-09-1844)
Wirdum
24-10-(1861, niet 1870)

Wytgaard (Vermeld met zus Trientje die overleed in 1871)

Boekema
Arnoldus
Louwers, Adriana M. A.
03-08-1887
Leeuwarden
21-05-1945
Bergen op Zoom
Boekema
Auke Klasis
Van der Weide, Elisabeth Watsis
(22-02-1837)
Wartena
10-05-1903
Wartena
Boekema
Barbara (Beitsche)
Wijbenga, J(etze, tweede man).
15-02-1829
Wartena
20-06-1906
Leeuwarden
Boekema
Bouke Augustinus
Tolsma, Margaretha
05-03-1935
Bolsward
03-04-1965
Bolsward
Boekema
Catharinus
ongeh.
23-02-1896
Warga
27-10-1979
Bolsward
Boekema
Clara
ongeh.
15-03-1882
Leeuwarden
25-02-1957
Leeuwarden
Boekema
Cornelis
Tekstra, Rinske
01-04-1871
Scharsterbrug
11-10-1969
Wytgaard
Boekema
Dirk
Willegers, A(gatha)
29-08-1876
Leeuwarden
18-01-1945
Leeuwarden
Boekema
Djieuwke
ongh.
21-08-1888
Tirns
01-05-1904
Tirns
Boekema
Djoke Maria
Maristen Missiezuster Marie Jacqueline
30-11-1917
Glanerbrug
07-03-1980
Nijmegen
Boekema
Durk (Jac.)
Huke, Anna Genoveva, eerder Konter, Aleida
13-06-1885
Tirns (niet Firns!)
16-06-1956
Enschede
Boekema
Durk (Jans)
Boersma, Wilhelmina
15-05-1902
Wartena
15-08-1962
Leeuwarden
Boekema
Durk Klases
Kapper, Antje Jacobus, later Kapper, Trientje Johannes
23-07-1822
Wartena
09-12-1903
Wartena
Boekema
Durkje (Dora)
Brattinga, Pieter
13-03-1913
Oosterhaule, bij Joure
19-12-1979
Westhem
Boekema
Elisa Maria
25-11-1988
11-10-1989
Boekema
Elisabeth Jacoba
Roorda, Floris Jans
21-06-1851
Wytgaard
10-02-1943
Wytgaard
Boekema
Feikje
ongeh.
03-09-1892
Warga
22-06-1969
Warga
Boekema
Fedsje Haijes
V.der Weide, Jan Jacobs
(dec) 1770
Wytgaard
10 -01-1857

(Leeuwarden) op bidprentje van haar man

Boekema
Geertje Klases
Terpstra, Rients Tjipkes
18-11-1832
Wartena
24-02-1877
Wartena
Boekema
Gerlandje J(ans)
ongeh.
28-01-1892
Warga
12-02-1918
Rosmalen
Boekema
Hiltje
Rijpkema, Tjitske
23-10-1901
Wytgaard
06-03-1968
Joure
Boekema
Hiske
ongeh.
17-06-1887
Warga
25-12-1961
Warga
Boekema
Jacob (Jaap)
Douma, Regina Martha
16-01-1911
Wytgaard
29-03-2001
Deventer
Boekema
Jacob Jans
Hanema, Trientje Sjoerds
21-05-1803
Zwichem
14-04-1874
Wytgaard
Boekema
Jac.(obus) J.(ans)
Schaafsma, Ietje
15-04-1869
Nijega
14-11-1935
Westhem
Boekema
Jacobus Durks
Spoelstra, Hendrikje Josephs
04-06-1851
Wartena
12-02-1895
Wartena
Boekema
Jacob Klasis
Bouma, Antje Oepkes
29-09-1826
Wartena
21-10-1895
Warga
Boekema
Jacobus (Klazes)
Johannesma, Teatske
28-02-1890
Warga
30-04-1962
Bolsward
Boekema
Jacobus (Sjoerds)
Straatsma, Baukje
09-03-1880
Nijland
14-12-1946
Leeuwarden
Boekema
Jakobus (Durks)
Slippens, Serafina
12-11-1854
Wartena
13-09-1905
Kray, Deutschland
Boekema
Jan Durks
Langhout, Anna
20-03-1872
Wartena
01-08-1956
Wartena
Boekema
Jan (Jacobus)
Van der Velde, Jitske Cornelis
06-12-1835
Wytgaard
01-11-1925
Joure
Boekema
Jan Cornelis
Riemersma, Jantje
25-03-1905
Wytgaard
10-03-1999
Almonte, Ont., Canada
Boekema
Jan (Jacobus)
Dijkstra, Petronella
18-04-1909
09-09-1988
Sneek
Boekema
Jan Jans
Postma, Hesseltje
11-11-1883
04-11-1955
Warga
Boekema
Jan Klases
eerst Hiske B. de Jong, daarna Jetske J. Postma, laatst Murkje R. Sinnema
27-11-1834
Wartena
31-05-1916
Warga
Boekema
Janke (Durks)
ongeh.
28-11-1874
Wartena
09-10-1956
Drachten
Boekema
Janke Jac.
Sinnema, Cornelis F.
22-09-1854
Warga
27-06-1932
Warga
Boekema
Jet
25-01-1897
Leeuwarden
09-01-1960
Zuidlaren
Boekema
Jikke
De Ree, Beint
06-05-1903
Wirdum (moet Wytgaard zijn)
04-08-1996
Joure
Boekema
Johannes
Sinnema, Jeltje
09-11-1866
Wartena
31-05-1953
Zutphen
Boekema
Klaas Aukes
Van der Weijden, Apollonia W.
09-06-1860
Wartena
23-03-1915
Wartena
Boekema
Klaas Durks
Van der Velde, Janke Jacobs
15-08-1798
(Wartena)
06-12-1868
(Lutkewierum)
Boekema
Klaas D.
ongeh.
17-12-1848
Wartena
26-06-1928
Wartena
Boekema
Klaas J.(ans)
ongeh.
14-03-1885
Warga
05-01-1929
Warga
Boekema
Klaas Jacobs
Dijkstra, Iedje Hessels
11-08-1863
Warga
23-04-1940
Warga
Boekema
Klaaske Jacobs
Boersma, Minne Meintes
12-08-1858
Warga
17-03-1933
Ijlst
Boekema
Lokke
Kamstra, Rein J.
18-03-1900
Wartena
11-03-1958
Leeuwarden
Boekema
Maarten
ongeh.
(26-02-1847)
(Wytgaard)
29-03-1909
Wytgaard
Boekema
Martzen Klaazes
Overdijk, Douwe Sjoukes
17-11-1842
Wartena
15-05-1878
Huizum
Boekema
Petrus Dirk
Damsma, Sietske Yges
30-08-1847
Wartena
13-12-1906
Leeuwarden
Boekema
Piet
Sinnema, Feikje
21-02-1917
Wartena
28-12-1960
Wartena
Boekema
Riemkje
Nijholt, Tjitske
29-01-1887<
Wartena
17-01-1947
St.Nicolaasga
Boekema
Ruurdje K.
Poelsma, Joannis T.
23-01-1840
Wartena
09-01-1905
Leeuwarden
Boekema
Sjoerd
De Boer, Regina
07-03-1842
Wytgaard
14-12-1912
Leeuwarden
Boekema
Teertske Klases
Van der Zee, Simon Ages
13-10-1824
Wartena
16-06-1880
Wartena
Boekema
Tjitske
Van Balen, Catharinus
25-01-1890
Wartena
23-08-1953
Wartena
Boekema
Tjitske
Veltman, Jan Ottes
30-12-1894
Wartena
11-03-1948
Dronrijp
Boekema
Trientje (Jacobs)
ongeh.
(18-12-1839)
(Wirdum)
13-01-1871
Blaauwhuis
Boekema
Theodorus
ongeh.
18-12-1924
Bolsward
15-06-1953
Sneek
Boersma
Jan Ymkes
Boekema, Elisabeth Aukes
(04-05-1864)
(Warga)
17-05-1911
Wartena
De Boer
Beitske Broers
Roorda, Teeke Doekes
24-12-1778
02-10-1844
bij Wijtgaard
De Boer
Regina
Boekema, Sjoerd
11-11-1840
Tirns
08-02-1907
Leeuwarden
De Jong
Hiske Berends
Boekema, Jan Klasis
17-05-1836
Schellaard
28-06-1880
Jornahuis, onder Warga
De Ree
Beint
Boekema, Jikke
01-10-1906
St.Nicolaasga
09-12-1991
Heerenveen
De Winter
Theodorus
Tekstra, Akke (Wytzes)
18-05-1889
Wijk aan Zee en Duin
26-05-1961
Beverwijk
Dijkstra
Iedje Hessels
Boekema, Klaas Jacobus
(05-10-1859)
Warga
07-01-1908
Warga
Douma
Regina Martha
Boekema, Jaap
03-07-1914
06-06-1997
Deventer
Draaijer
Aant
(Tekstra, Pietje)
20-07-1871
Harich (Fr.)
27-02-1945
Sneek
Drop
Magdalena
Tekstra, Michiel
03-08-1910
Oesede (D)
02-05-1994
Leeuwarden
Groenendal
Roelof Joh.
Boekema, Maria J.
(14-06-1840)
(St.Nicolaasga)
04-02-1888
St.Nicolaasga
Haarsma
Trijntje F.
Rijpkema Pietr Tj
25-08- 1875
Bakhuizen
06-02-1932
Wijckel, Gaasterland
Huke
Anna Genoveva (2de echtg.)
Boekema, Durk
08-04-1881
Bahrendorf, Kreis Wansleben, Sacksen, Duitsland
01-10-1953
(Glanerbrug)
Hijlkema
Hieke
Van der Meer, Hans W.
26-08-1882
Poppingawier
18-10-1963
Irnsum
Jorna
Sijbren Flores
03-11-1807
Wijtgaard
18-02-1870
Wijtgaard
Jorna
Tjeerd Arnoldus
Tekstra, Anna
07-01-1882
Wytgaard
10-08-1967
Wytgaard
Konter
Aleida
Boekema, Durk
08-05-1885
11-09-1918
Utrecht
Kuipers
Thomas Titus
Boekema, Elisabeth Jacobs
(jan. 1842)
(Westhem)
10-06-1876
onder Oudega
Langhout
Tette H.
Boekema, Anna D.
25-08-1864
Wartena
07-06-1921
Wartena
Popma
Gerard
02-04-1936
Sneek
(..-09-)1959
Blauwhuis
Popma
Obe Lolke
Tekstra, Corneliske
24-08-1904
Westhem/Blauwhuis
2/3-11-1976
(Blauwhuis)
Popma
Wietsche
18-05-1929
Blauwhuis
18-02-1935
Sneek
Postma
Jetske Jans
Boekema, Jan Klasis
12-05-1853
Warga
28-08-1894
Jornahuis, Warga
Riemersma
Jantje
Boekema, Jan C.
07-06-1907
Huizum
23-02-1987
Ottawa, Ont., Canada
Rijpkema
Arjen Tjitskes
Rijpma, Tjerkje
22-04-1852
Goïngarijp
14-11-1953
Wijckel
Rijpkema
Josephus T.
Van der Weide, Gepke
01-05-1856
Goïngarijp
24-07-1924
Flanzum o.d. Rauwerd
Rijpkema
(Afke) Zuster Marie Pelagia
24-06-1862
Goïngarijp
13-10-1956

St.Ignatiusgesticht, 'sHertogenbosch

Rijpkema
Pieter Tjitskes
Haarsma, Trijntje
22-06-1866
Goïngarijp
16-03-1949
Wijckel
Rijpma
Tjerkje G.
Arjen T. Rijpkema
25-01-1856
Greonterp
14-07-1932
Wijckel
Schaafsma
Ytje
Boekema, Jacobus
03-03-1868
Irnsum
22-11-1951
Blauwhuis
Schmit
Maria Wissia
Tekstra, Wijtze
23-02-1878
Luinjeberd
06-08-1955
Leeuwarden
Simons
Peter Franciscus Wilhelmus
Tekstra, Maria
04-06-1899
Maasniel
26-08-1953
Maasniel
Sinnema
Cornelis F.
Boekema, Janke J.
22-12-1856
Warga
09-10-1919
Warga
Sinnema
Jeltje
Boekema, Joannes D.
04-09-1864
Warga
03-05-1919
Zutphen
Sinnema
Murkje R.
Boekema, Jan Kl.
27-04-1866
Warga
10-11-1916
Warga
Slippens
Saakje Tj.
Boekema, Jacob
12-08-1859
St.Nicolaasga
20-11-1937
Bolsward
Steegs
Antonia
Tekstra, Petrus
11-04-1908
Beek en Donk
24-02-1991
Etten-Leur
Straatsma
Baukje
Boekema, Jacob S.
08-09-1876
Sneek
03-09-1941
Leeuwarden
Swart (foutief:Hiltje P. Tekstra)
Hiltje Klazes
Tekstra, Anne P.
27-07-1828
Wytgaard
14-12-1908
Wytgaard
Swart
Klaas J.
Terpstra, Klaaske A.
11-11-1795
14-08-1866
Wijtgaard
Swart
Zuster Maria Theresiana Regina Maria
Franciscanes van Oirschot
02-01-1902
Amsterdam
14-11-1990
Oisterwijk
Tekstra
Agatha
Van der Leest, Antonius
(08-08-1875)
(Wytgaard)
05-08-1965
St.Nicolaasga
Tekstra
Anna
Jorna, (Tjeerd)
23-05-1881
Wytgaard
19-09-1980
Wytgaard
Tekstra
Anne Pieters
Swart, Hiltje Klases
(08-05-1829)
(Wytgaard)
12-09-1888
Wytgaard
Tekstra
Klaaske
  (08-05-1829)
Rauwerd
06-04-1919
Harlingen
Tekstra
Korneliske
Popma, Obe Lolke
25-02-1902
Wirdum
16-07-1993
Blauwhuis
Tekstra
Margaretha
Bijlsma, Jan
16-02-1867
Wytgaard
01-07-1945
Utrecht
Tekstra
Michiel
Dröp, Magdalena
21-06-1914
Wirdum
23-12-1978
Leeuwarden
Tekstra
Piet
Steegs, Tonia
02-02-1908
Leeuwarderadeel
21-12-1997
Etten-Leur
Tekstra
Pietje
Draaijer, Aant
24-12-1873
Wirdum
15-06-1957
Sneek
Tekstra
Renske
Boekema, Cornelis
14-01-1872
Rauwerd
05-04-1931
Wytgaard
Tekstra
Trijntje
06-01-1878
Wytgaard
25-04-1950
St.Nicolaasga
Tekstra
Wietse
Schmidt, Wietske (=Smit, Maria Wissia)
25-09-1870
Wytgaard
17-05-1936
Wytgaard
Terpstra
Akke Tj.
Tekstra, Anne Wietze
23-12-1885
(Wytgaard)
28-12-1916
Wytgaard
Terpstra
Grietje
Van der Zee, Age Simons
16-03-1865
Wytgaard
11-11-1937
Wytgaard
Terpstra
Rients Tjipkes
Boekema, Geertje Klazes
26-07-1829
Warga
05-10-1900
Warga
Terpstra
Tjitske T.
Boekema, Jan Kl.
(29-10-1833)
(Warga)
28-04-1870
Wartena
Tromp
Juliana
Riemersma, Johannes
25-05-1876
Nijega
06-12-1912
Leeuwarden
Van der Leest
Antonius
Tekstra, Akke
17-09-1876
Joure
01-04-1920
St.Nicolaasga
Van der Meer
Anna
Mulder, Jan Fokke
19-05-1908
Irnsum
05-07-2000
Dronrijp
Van der Meer
Bottje Sipkes
1834
16-10-1859
Wijtgaard
Van der Meer
Hans Wybes
Hijlkema, Hieke
27-10-1874
Warga
08-10-1955
Irnsum
Van der Meer
John (Johannes)
Boekema, Judy (Juul)
03-08-1923
Irnsum
10-10-2004
Cambridge, Ontario, Canada
Van der Meer
Klas
Van der Zweep, Tjeerd
05-08-1909
Irnsum
07-01-1968
Morrisburg, Ontario, Canada
Van der Meer
Tjerk.
Missionaris van het H. Hart
17-01-1878
Warga
05-06-1953
Arnhem
Van der Velde (niet Van de Velde)
Janke Jacobs
Boekema, Klaas Durks
(08-03-1798)
24-08-1859
Wartena
v. der Velde
Jitske
Boekema, Jan
(27-10-1839)
St.Nicolaasga
24-02-1905
onder Joure
v. der Weide
Catharina Jacobs
Overdijk, Auke Tymens
(17-02-1802)
Wytgaard
12-01-1838
(Huizum)
v. der Weide
Doede Jacobus
De Faber, Gerbrig (1) Vonk, Lolkje Ruids (2)
(18-01-1808)
(Wytgaard)
12-12-1887
Franeker
v. der Weide
Elisabeth Watzes
Boekema, Auke
09-12-1860
Wirdum
15-04-1941
Wartena
v.der Weide
Gepke
Rijpkema, Josephus
(1859)
20-06-1925
Flanzum o.d. Rauwerd
v. der Weide
Jacob Jans
Boekema, Fedsje Haijes
(Febr. 1776)
(Weidum)
26-02-1847
(Wirdum)
v. der Weide
Jan Jacobs
Van der Meer, Geertje Jans
(15-08-1797)
(Bozum)
12-04-1871
Schildkampen onder Leeuwarden
v. der Zee
Siebren
ongeh.
12-12-1882
Wartena
06-11-1948
Wartena
v. der Zee
Simon Ages
Boekema, Taetsche Klazes
22-03-1813
Wartena
22-09-1891
Wartena
v. der Zweep
Anna
15-03-1939
Irnsum
13-12-1939
Irnsum
Veltman
Teatske H.
Tekstra, Pieter A.
17-05-1863
Heeg
03-09-1942
Noordwijkerhout
Willegers
Agatha Petronella Maria
Boekema, Dirk
09-05-1874
Leeuwarden
25-03-1953
Leeuwarden

Terug naar inhoud