Sensei Daniel dos Santos
Faixa preta 4ºDAN filiado à NKSr-Nihon Karate-Do Shotokan Renmei, e a WFKU-World Federation Karate Union, fundador e instrutor chefe do Centro Cultural Jissokai Shotokan Karate-Do. Já treinou com mestres de renome nacional e internacional como: Yassaiuki Sasaki, Yochizo Machida, Tadayama Watanabe, Sadamu Uriu, Ikeda Kawaguchi, Hiroshi Shirai, Tetsuya Yoshimitsu,Toru Katsuyama, Teruyuki Okazaki entre outros.

CAMPEONATOS:

*IV-Camp. Alagoano 2003
3º Kumite individual

*VII-Brasileiro RJ-2005
2º Kata individual
3º Kumite equipe

*Tróf.Transitório RJ-2005
4º Kumite equipe

*X-Camp. Paulista 2006
1º Kata individual
1º Kumite individual
2° Kata equipe

*VIII-Brasileiro PR-2006
1º Kata individual
3° Kumite individual
1º Kata equipe
1° Kumite equipe

*X-Sulamericano 2006 (IKF)
2° Kumite individual
4º Kata equipe

*12-Brasil Open 2007 (IKF)
2º Kata individual
3° Kumite individual

*IV-Copa Yanagisawa 2007 FBKK
3º Kata individual

*1º Copa Guarulhos 2007 FBKK
1° Kata individual

*XI-Brasileiro DF-2007
1º Kata individual
1º Kumite equipe
3º Kumite individual
3º Kata equipe
4º Kata equipe misto
4º Bunkai-Kata

*Camp. Interestadual SP-2007
1º Kata individual

SENSEI DANIEL DOS SANTOS 3-DAN
Meus links favoritos:
Noticias Jissokai
Fotos Jissokai
Minhas informações:
Nome: Daniel dos Santos
danielbudo@hotmail.com
E-mail: