Imagens

Aqui você encontra as belas imagens do anime/mangá Love Hina

Narusegawa Naru 

Shinobu Maehara

Kaolla Suu

Motoko Aoyama

Mitsune Konno

Keitarô Urashima

Mutsumi Otohime

Haruka Urashima

Kanako Urashima

Grupos

Duplas

Kentaro Sakata

Amigos & Conhecidos

Keitarô e Naru

Natalinas

 

<<Voltar>>

 

 

1