Mitt blod är rött och därtill mitt hjärta till vänster så varför tveka?

Åtalspunkter för brott mot de mänskliga rättigheterna
Tillägnade "åklagare" Lars Leijonborgs stiftelse

1/3

Kommunisternas brott mot de mänskliga rättigheterna:

13 mars 1881 mördades tsar Alexander II av Ryssland. Mördarna var en sammanslutning benämnd "nihilisterna", en rörelse som uppstod utav missnöje med de social förhållandena och miserabla levnadsvillkoren för befolkningen.

Denna brott måste betraktas som ödets ironi eftersom tsar Alexander ansågs vara en varm anhängare av de "liberala" tankegångarna.

21 oktober 1878 trädde i Tyskland "Lex Bismarck" mot socialdemokratin i kraft. Det var en omfattande undantagslag som förbjöd all socialdemokratisk och facklig verksamhet. Kansler Otto von Bismarck, storbourgeoisien och junkrarna försökte på detta sätt att stoppa arbetarklassens ökande aktivitet med det socialdemokratiska partiet, i spetsen som då leddes av August Bebel och Wilhelm Liebknecht.

"Socialistlagen" slog fast att socialdemokratiska, socialistiska, kommunistiska eller fackliga aktioner syftar till att omstörta den bestående statliga eller samhälleliga ordningen och måste därför förbjudas.

Då man i Preussen-Tyskland hade all anledning att frukta socialisternas verksamhet skulle polisen slå till hårt mot allt som kunde misstänkas hysa socialistiska planer. Som socialist skulle varje arbetare betraktas som kunde överbevisas för att ha krävt "högre lön".

"Lex Bismarck" försvarade förstås de mänskliga rättigheter

London 14 mars 1883 dog kommunisternas lärofader Karl Marx, landsförvisad från Tyskland sedan år 1849. Hans "brott" var bildandet av arbetarorganisationen Den Kommunistiska Internationalen, som utgjorde ett hot mot kapitalets frihet, d v s "de mänskliga rättigheterna".

Sverige 1894: Arbetslöshetskris råder i landet. 1 000 man har beretts nödhjälpsarbete med makadanslagning och gatuarbeten. Den Dihlströmska "välgörenhetsinrettningen" erbjuder sålunda husrum och arbete till dem som vill inskriva sig såsom hjon på inrettningen. Utspisning bereds med folkkök genom privata stiftelser. På Oskar II födelsedag anordnade drottning Sofia två grötbjudningar till de fattiga.

(100 år efteråt verkar socialdemokratiska Mona Sahlin m fl övertagit drottning Sofias "humanistiska" inställning till de mänskliga rättigheterna.

Vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen konstateras att en allvarlig kantring till fördel av "fienderna till de mänskliga rättigheterna" utvecklas: fackföreningsrörelsen har gjort stora framsteg. Från att 1895 ha haft 15 000 medlemmar, finns år 1900 redan 66 000 fackligt organiserade.

Resultaten är inte lika illa över hela landet, värst är Stockholm och Skåne, där den fackliga anslutningen är högst, medan oviljan och skepsisen mot facket är bäst i Göteborg-Västergötland-Småland-Bergslagen och Norrland.

1901 i december utkom första numret av tidningen "Iskra" (gnistan), utgivarens signatur är Lenin. Denna Lenin, vars rätta namn är Vladimir Iljitj Uljanov, 30 år, har författat ett stort antal skrifter, vilka spridits över Ryssland. Syftet är att förbereda marken för tsardömets avskaffande och dess ersättning med en regering under ledning av arbetare och bönder. För denna verksamhet mot de mänskliga rättigheterna har denne Lenin fått avtjäna ett straff med tre års deportering i Sibirien.INDEX

1/3
2/3
3/3

Fortsättning!! (2/3)

1