TTT-Himnaro Cigneta (al la titolpagxo)

INDEKSOJ

Enhavlisto de Ekumena Diserva Libro Adoru
de IKUE kaj KELI
Kun Ligoj al TTT-Himnaro Cigneta

La fona muziko estas Lyons, atribuita al J. M. Haydn
mia preferata melodio por Adoru ni nun la Reĝon de glor'

ANTAŬAĴOJ

p. 5 Enhavo p. 8 Salut-Vorto el la Ekumena Konsilio de la Eklezioj (originale en la angla) p. 9 Salut-Vorto el la Ekumena Konsilio de la Eklezioj (tradukita el la angla) p. 10 Salut-Vorto el la Rom-Katolika Eklezio (originale en Esperanto) p. 11 Salut-Vorto el la Rom-Katolika Eklezio (tradukita en la germanan) p. 12 Antaŭparolo p. 13 Enkonduko

MATENA DISERVO

007 Noviĝas freŝe ĉe l' aŭror' (All Morgen ist ganz frisch und neu) 009 Vi patran gloron file rebrilas (Splendor Paternæ gloriæ)

TAGMEZA DISERVO

011 © La tag' jam grimpis al kulmin' © (Der Tag ist seiner Höhe nah) 012 © Kelkafoje ni meze de l' tag' © (Manchmal feiern wir mitten am Tag) 013 © Flori kiel arbo © (Blühen wie der Baum) 014 © El Viaj fontoj (rondkanto) © (Von deinen Quellen)

VESPERA DISERVO

016 © Noktaj ombroj sternis sin © (Abend ward, bald kommt die Nacht) 017 © Veni, foriri (rondkanto) © (Ausgang und Eingang) 018 Mi tagon mian finas (Nu lukker sig mit øje)

LITANIOJ

019.2 © Estu proksima, lum' de la vivo © (Litanie van de tegenwoordigkeit Gods) 019.3 Litanio pri la Dia Potenco 019.4 Haleluja, Vi, mia forto 019.5 Loreta litanio 019.6 Di-patrino, ni vokas al vi (Mutter Gottes, wir rufen zu dir) 019.7 Litanio al ĉiuj sanktuloj 019.9 Krist' Jesuo, por ni surkruce mortinta (Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben) 019.10 Kiu por ni portis vundojn (Któryś za nas cierpał rany)

LA KALVARIA VOJO

021 Oni kondamnas Vin al la morto (Rozjimej, křestane, o smrti Kristově) 022 © Dio, min helpu pontojn fari © (Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen)

LITURGIAJ MODELOJ : DISERVOJ EL TAIZÉ

025 © Laŭdadu ĉiuj gentoj © (Laudate omnes gentes - Taizé) 026 © Ĝoju do en Li! © (Freuet euch im Herrn - Taizé) 027 © La Sinjor' estas mia forto © (El Senyor es la meva força - Taizé) 028 © Kyrie 1 © (Kyrie-kanto el Taizé) 029 © Restu kun la graco ĉe ni © (Bleib mit deiner Gnade bei uns - Taizé) 031 © Restu nun kaj viglu kun mi © (Bleibet hier und wachet mir mir - Taizé) 031.5 © Alleluia © (Haleluja-kanto el Taizé) 032 © Niaj okuloj sin turnas al Dio © (Oculi nostri - Taizé) 032.3 © Kyrie 10 © (Kyrie-kanto el Taizé) 033 © For estu timo © (Nada te turbe - Taizé)

LITURGIAJ MODELOJ : LA DIA LITURGIO DE S-TA KRIZOSTOMO

035 Feliĉaj la malriĉaj en spirito (Vocárstvii Tvojém) 036 Sankta Dio (Agios o Theos) 037 Haleluja el Kievo 038 Kyrie-kanto el Ukrainio 039 Patro nia (Otše naš - muziko de Rimskij-Korsakov)

LITURGIAJ MODELOJ : RITO DE LA MESO KUN LA 2A EŬKARISTIA PREĜO

041 041 Kyrie-kanto (Vat. XVI: Missa mundi) 042 Gloro-Himno (Gloria Vat. XV: Missa mundi) 043 La Granda Kredo-Konfeso (Credo Vat. III) 044.1 La Sinjoro estu kun vi (Enira dialogo) 044.2 Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save (Prefacio) 045 Sankta, sankta, sankta (Sanctus Vat. SVIII: Missa mundi) 046.3 Aklamo (Mistero de la kredo) 046.11 Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo (Doksologio) 047 Enkonduko al Patro nia 048 Patro nia (Pater noster) 048.3 Paco-Saluto 048.4 Paco-Signo 049 Ŝafido de Dio (Agnus Dei Vat. XVIII: Missa mundi) 050.1 Pastra Adiaŭa Saluto 050.2 Episkopa Adiaŭa Saluto 050.3 Beno 050.4 Elsenda Voko 050.5 Elsenda Voko en la paska tempo

LITURGIAJ MODELOJ : MESO POR ADVENTO

055.1 Enira Antifono 1 (Ĉieloj, rosu) 055.2 Enira Antifono 2 (Al Vi, Di', mi levas) 055.12 Komunia Antifono 1 (Gravediĝis virgulino) 055.13 Komunia Antifono 2 (Revenu, Krist')

LITURGIAJ MODELOJ : MESO POR KRISTNASKO

056.1 Enira Antifono (En Dio ni ĝoju) 056.3 Aldona Antifono (Kristo por ni naskiĝis) 056.7 Aklamo (Anonco pri la naskito) 056.9 Universala Preĝo 056.11 Komunia Antifono (La Vorto fariĝis homo)

LITURGIAJ MODELOJ : MESO POR EPIFANIO

057.1 Enira Antifono (Jen venas la Sinjor') 057.7 Haleluja-Aklamo (Ni vidis la stelon) 057.9 Universala Preĝo 057.11 Komunia Antifono (Ni vidis Vian stelon)

LITURGIAJ MODELOJ : MESO POR KARESMO

058.1 Enira Antifono (Se li vokos) ... 060 Paska viktimo, Fil' de Di' (Victimæ paschali laudes • Velikonočni Obětí) ... 070 Patro, aŭdu novan preĝon (Father, hear the prayer we offer) ... 091 Vidu, la noktaj ombroj jam paliĝas (Ecce iam noctis tenuatur umbra) 091.4 091.5 091.6 091.7 091.8 091.9 091.10 091.11 091.12 091.13 091.14 091.15 091.16 091.17 091.18 091.19 091.20 091.21 091.22 092 092.1 093 Honor' kaj laŭd' al nia Di' (Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut) 093.8 093.9 093.10 092.11 093.12 093.13 093.14 093.15 094 094.1 095 095.6 095.7 095.8 095.9 095.10 095.11 095.12 095.13 095.14 095.15 095.16 095.17 095.18 095.19 095.20 095.21 096 096.1 097 097.4 097.5 097.6 097.7 097.8 097.9 097.10 097.11 097.12 097.13 097.14 097.15 097.16 097.17 097.18 098 098.1 098.2 098.3 098.4 098.5 098.6 098.7 098.8 098.9 098.10 098.11 098.12 098.13 098.14 098.15 098.16 098.17 098.18 099 100 101 102 Akve mi baptos vin ... 109 Du veloj ekhelas (Zwei Segel erhellend) ... 116 Laŭdu la Estron ĉiuj adorantoj (Lobet den Herren alle, die Ihn ehren) ... 126 Glora mateno (Herrlischer Morgen) 127 Jen la hela, bela stelo de l' mateno ... 133 Estas Li la Sinjor' 134 © Jen al zenit' de l' tago veninte © (Angelangt an der Schwele des Abends) 135 Ni plugas la kamparon (Wir pflügen und wir streuen) ... 145 Plej bone konas soifon nia Sinjoro 145.2 146 147 148 Leviĝis Luno (Der Mond ist aufgegangen) 149 Restu kun mi; subiras jam la sun' (Abide with me) ... 161 Pordon soife frapas dorm' (Son priĥodit na porog) 162 Al Vi vespere gloras mi (Glory to Thee, my God, this night) 163 Tago jam finiĝas, nokto venas nun (Now the day is over) 164 Patro, nin rigardu 165 © Dankon pro ĉi vespera horo © (Danke für diese Abendstunde) 166 Flugilojn viajn tenu (Bred dina vida vingar) 167 Ho Di', Sinjor', Vi estis Reĝ' (Adon 'olam aŝer malaĥ) 168 La bruo, streĉo nun malaperas (Nu sjunker bullret / Ja valvo itse) 169 Ĉiuj aĵoj tagaj, ĉio (Wszystkie nasze dzienne sprawy) 170 Ne timetu, kara mia (Ar hyd y nos) 171 Lacas mi je l' tago-fin' (Müde bin ich, geh zur Ruh) 172 Jen vespero proksimiĝas 173 Dio, alestu, ĉar la nokto venas! (Die Nacht ist kommen / Now God be with us) 174 La tago preskaŭ pasis (The day is past and over) 175 Rapidis tago for, la nokt' kun sia flag' (Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahn) 176 Nun antaŭ sunsubir' (Bevor die Sonne sinkt) 177 Jen, jen, Mi sendas Mian anĝelon (Siehe, ich sende meinen Engel)

ADVENTO

178 Alvenis tempo al ni de advento (Es ist für uns eine Zeit angekommen) 179 Miriga ŝip' alvenas (Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord) 180 © Jen Li, la vera ĝojo-sun' © (Er ist die rechte Freudensonn) 181 © Levu vin, pordoj © (Machet die Tore weit) 182 Vin levu, pordo kaj lintel' (Macht hoch die Tür, die Tor macht weit) 183 Ho venu Vi, Imanuel' (Veni, veni Emanuel) 184 © Ho, se Vi disfendus ĉielon © (Ach, dass Du den Himmel zerrissest) 185 Ĉielojn fendu, ho Sinjor' (O Heiland, reiss die Himmel auf) 186 Atendu Jesuon, do pretu ĉe l' pordo por Li (Erwartet den Herrn) 187 © Sinjoro, venu, ĉar akcepti vin pretas la ter' © (Seigneur, venez, la terre est prête) 188 Vi, kies verk' la univers' (Conditor alme siderum) 189 "Ho vekiĝu", jen la voko (Wachet auf, ruft uns die Stimme) 190 Mondsavanto, naskis Vin (Veni, Redemptor gentium) 191 Vi, kies mano ĉiujn regnojn mire gvidas (Qui Regis sceptra) 192 © Aŭdu, gentoj en dolor' © (Kündet Allen in der Not) 193 Roson, ĉieloj, teren vi donu (Nebiosa, Rosę) 194 © La nokto sin retiras © (Die Nacht ist vorgedrungen) 195 © Nun estas advento, kantu pri ĝi © (Wir sagen euch an den lieben Advent) 196 © Venu, Vi, Sinjor', cel' de l' mondo-vojo © (Komm, Herr Jesu, komm) 197 Sendu pluve sur la teron (Spuśćcie nam na ziemskie niwy) 198 Sur sanktaj montoj fondis la Sinjoro (Dieu pour fonder) 199 Jam alvenu, ho Sinjoro 200 © Venos la tag' de Vi, Mesi' © (Wait for the Lord) 201 Ĝoju vi, Ciona gent' (Tochter Zion, freue dich) 203 Blovu trombonon kun laŭta sonor' (Lift up the trumpet : Blast die Posaune)

KRISTNASKO

204 Estu bonvena, Krist' Sinjor' (Sei uns willkommen, Herre Christ) 205 Aŭdu! Kantas anĝel-ĥor' (Hark, the herald angels sing) 206 Gloro al Di' en la altoj (rondkanto: Ehre sei Gott in der Høhe) 207 Ho paŝtistoj Betleĥemaj (Les anges dans nos campagnes) 208 Ding dong! Plenas en ĉiel' (Ding dong! merrily on high) 209 Tion diras Kristo Jesu' (rondkanto) 210 Pro la Krist-naskiĝo (Gdy się Chrystus rodzi) 210.5 Johano 1.1-14 211 © En stalo sonĝas infano jen © (Ein Kindlein liegt in dem armen Stall) 212 Saluton, glora frumaten' (Var hälsad, skøna morgonstund) 213 Paca nokt', sankta nokt' (Stille Nacht, heilige Nacht) 214 Ĉeestu, fiduloj, ĝoje triumfantaj (Adeste fideles, læti, triumphantes) 215 Kristanoj, Dion laŭdu vi (Lobt Gott, ihr Christen alle gleich) 216 Jen venas ni al via stal' (Her kommer, Jesus, dine små / Her kjem mi, Jesus, dine små) 217 Betleĥemon kuris la paŝtista ar' (Przybieżeli do Betlejem pasterze) 218 En Betleĥem' naskiĝis por ni la Krist-infan' (Zu Bethlehem geboren) 219 Flugu, kor', per ĝojflugiloj (Frøhlich soll mein Herze springen) 220 In dulci jubilo 221 © Estu nun bonvena, Krist' Sinjor' © (Nun sei uns willkommen, Herre Christ) 222 Jen naskiĝis la Di-infan' (Il est né, le divin Enfant) 223 Burĝonis rozarbedo (Es ist ein Ros entsprungen) 224 La Vorto enkarniĝis (Μεγα και παραδοξον θαυμα) 225 La koro ĉiam estas en stalo de Jesu' 225.8 Luko 9.57-62 226 Dia Vort', el Dia sfer' 227 Dum nokt' silenta kantas la ĉiel' (Wśród nocnej ciszy) 228 Ho eta urbo Betleĥem (O little town of Bethlehem) 228.5 Jam dormas ĉiu enloĝant' (O Betlehem, du kleine Stadt) 229 © Je l' tempoplenum' © (Inmitten der Nacht) 230 Tagiĝas, tagiĝas je noktmeza hor' (Was soll das bedeuten) 231 Ho paŝtistoj ĉi, kion vidis vi? (Pasterze mili, coście widzieli) 232 Diris el la nokta hel' (Anioł pasterzom mówił) 233 Di' naskiĝas, forto falas (Bóg się rodzi, moc truchleje) 234 Beb' de Maria en stala trogo (Leanabh an Àigh | Child in the manger) 235 Fama rakonto en evangelio (Wesołą nowinę, bracia słuchajcie) 236 Al ni aperis nun io nova (Zjawiło się nam dziś coś nowego) 237 Kiu kuros al Etulo (W żłobie leż) 238 Kiam Maria estis ĉe lulilo (Gdy śliczna panna) 239 Kristo-infan', al la kripo ni venas 240 Aŭdu, paŝtistoj, mi diras al vi (Kommet, ihr Hirten) 241 Filo plej hela de horo matena (Brightest and best) 242 En bova fojntrogo (Away in a manger) 243 En betleĥema gastejo 244 Feliĉega vi, ĉarmoplena vi (O du fröhliche) 245 Li kuŝas en staltrogo 245.6 Tito 3.4-7 246 Ĝoju la mondo! (Joy to the world) 246.5 Jesaja 52.7-10 247 Anĝeloj, venu el ĉiel' (Vom Himmel hoch, o Engel kommt) 248 © Nun estas tempo ĝoji © (Jetzt ist die Zeit zum Freuen) 249 Al turnopunkt' de sunleviĝ' (A solis ortus cardine) 249.9 Hebreoj 1.1-4 250 Aŭdu: sonas pastoralo (Quem pastores laudavere) 251 Kristanoj, kuraĝiĝu (Jesous ahatonhia) 252 El alt' ĉiela venas mi (Vom Himmel hoch, da komm ich her) 253 Venu, levu vian koron (Kommt und lasst uns Christum ehren)

NOVJARO

254 © Ho restu, Dio, inter ni © (Bleib bei us, wenn der Tag entweicht) 255 256

EPIFANIO

257 258 259 260 260.4 261 262 263 De val' kaj fjordo (Fra fjord og fjære) 264 265 266 267

KARESMO

268 269 "Post Mi!" parolas Krist' Jesu' ("Mir nach!" spricht Christus, unser Held) 270 271 272 Ho Eternulo, Dio de mistero 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 283.7

PASIONO

284 285 286 Jesu amata! Kion do Vi krimis? (Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen) 287 288 289 290 291 292 293 294 294.8 295 296 297 298 299 300 Sur kruco vi suferis (O Welt, sieh hier dein Leben) 301 302 303 La krucon rigardante (When I survey the wondrous cross) 304 305 306 307 Ĉu vi vidis la krucon de l' Sinjor'? (Were you there when they crucified my Lord) 308 Al Vi, Sinjoro, estu honoro, laŭdo, glor' (Gloria, laus et honor / All glory, laud, and honour) 309 "Hosana, Hosanega!" (Hosanna, loud hosanna) DUM LA SANKTA SEMAJNO 310 Palmo-Dimanĉo 310.1 310.2 310.3 310.5 311 Sankta Ŝaŭdo 311.1 311.2 311.3 311.4 311.5 311.6 312 Sankta Vendredo 312.1 312.2 312.3 312.4 312.5 PASKO 313 Paska Nokto 313.1 313.2 313.3 313.4 313.5 313.6 313.7 313.8 313.9 313.10 313.11 314 Al Di' tronanta estu glor' (Gelobt sei Gott im höchsten Thron) 315 Jesu, nia viv', konsolo (Jesus, unser Trost und Leben) 316 Vivas Li, nia Sinjoro 317 Aperis jam la glora tag' (Erschienen ist der herrlich Tag) 318 Dio la venkon gajnis 319 Ho bela paska tag'! (This joyful Eastertide) 320 Krist' resurektis (Christ ist erstanden) 321 Ho Revivanto, al Vi estu glor'! (À Toi la gloire, ô Ressuscité) 322 Ĝojan tagon ni deziris 323 Kristo leviĝis (Christ ist erstanden) ... 327 La tago releviĝa (The day of resurrection < Αναστασεως ημερα) ... 337 Haleluja! Haleluja! Dion laŭdu ĉiu kor' (Hallelujah! Hallelujah! Hearts to heaven and voices raise) ... 342 Kristo vivas (Kristus lever — underbara ord) ... 374 Nin, ho Patro, pilotadu (Lead us, heavenly Father) 375 Al vi decas la honoro (Te decet laus, Te decet hymnus) 376 Venu, tutpova Di' (Come, Thou almighty King) ... 396 Venu, kredantoj ... 409 Ĝojan certecon donas Jesu' ... 418 Rok' eterna, Dia Fil' (Rock of Ages, cleft for me) 418.5 Kiam diris benon vi laŭ alta nomo (poemo, Memore al D-ro Martin Luther King) 419 Kun ardo Vi nin amas (Geborgen und verstanden) 420 Ŝirmo por la pilgrimanto (Paizsa szegeny fejemnek) 421 Aŭdu bonan sav-novaĵon (Wotanin waste nahon po) [1a strofo] 422 Kristo, la lum' de l' mond' (Christ is the world's light) 423 Bela Jesuo, estro de la estroj (Schönster Herr Jesu) ... 440 Miriga graco fontas el la nesondebla font' 441 Ĉiu vivo malhelas (Alles Leben ist dunkel) 442 Hom-animoj! Kial ŝafe (Souls of men, why will ye scatter) 443 El animoj, koroj nun (Niech dziś z naszych serc) ... 446 Adoru kantante (rondkanto) 447 447.2 447.3 447.4 448 Granda Di', ni laŭdas Vin (Grosser Gott, wir loben dich) 449 Te Deum laudamus. Ni laŭdas Vin, Sinjor'. 450 Laŭdu la Estron, ĉar Li estas bona (Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich) 451 Laŭdu ni Dion, la reĝon potencan de l' tero (Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren) 452 L'Eternulon laŭdu ni (Praise the Lord, his glories show) 453 Nun Dion danku ni (Nun danket alle Gott) 454 Laŭdu la ĉielan Reĝon (Praise my soul, the King of heaven) ... 463 Kun preĝo al Reĝo de l' reĝoj ni venas (Wilt heden nu treden) 464 Al vi ni kantas (Tibje pajom) 465 Dum krutas vojo, Vi estas ĝojo (In Dir ist Freude) 466 Ĝoje, ĝoje ni Vin gloras (Joyful, joyful, we adore Thee) 467 Tero, plaŭdu! Mondo, laŭdu! (Erde singe) 468 Dum ni iras tra la mond', laŭdu Dion (Gdy idziem poprzez świat) 469 Tero kaj ĉielo kantu (Erd und Himmel sollen singen) 470 Al Dio laŭdu tuta ter' (Praise God from Whom all blessings flow) 471 Dum homoj vivas sur la tero (Zolang er mensen zijn op aarde) 472 Ho anĝeloj! La Sinjoron adoradu en ĉiel'! (Praise the Lord! Ye heavens adore Him) ... 476 La Sinjoron gloru ni (Bani ngyeti Ba Yawe) ... 480 Nun gaje kantu ni 481 Halelu', halelu' (Hallelu-, hallelu-) 482 Vi, homoj de la granda Di' 483 Mi laŭdas Vin, Sinjoro 484 Mia kor', ho Sinjor' 485 Laŭdu Dion ĉie sur la stratoj (Lobt den Herrn auf Strassen und auf Plätzen) 486.1 Laŭdu, popoloj, kaj gloru al Di' (rondkanto) (Lobet und Preiset, ihr Völker, den Herrn (Rundgesang)) 489 Di', Vin kredas, Vin esperas (An dich glaub ich, auf dich hoff ich) 490 Sub ŝirm' mirinda de potencoj bonaj (Von guten Mächten treu und still umgeben) 491 Kantadas mia buŝ' al Vi (Ich singe dir mit Herz und Mund) 492 Jen la arko ĉiela 493 Sinjoro, Vi ŝirmadis nin (Lord, thou hast been our dwelling-place) 494 Ho Dio, tra jar-miloj Vi 495 Tagon nur, momenton nur, mi prenas (Blott en dag, ett ögonblick i sänder) 496 Min savas mia Dio (God is my strong salvation) 497 Eblas ja, ke falas mond' (Es mag sein, dass alles fallt) 497.6 Ho mia koro, kantu (rondkanto) (Lobe den Herrn, mein Leben) 498 Donu vizion de Vi, Di-Sinjor'! (Rob tu mo bhoile, a comdi cride) 499 Aŭdu mian voĉon 500 Tiel ne sekuras io (Tryggare kan ingen vara) ... 510 Li gvidas min! Ho bena vort'! (He leadeth me) ... 544 Eternulo, granda Dio 545 Esti por ĉiuj servisto 546 Aŭdu, fil', Dian vorton nun ... 552 Vin obeas vento, maro (Lord, the wind and sea obey thee) ... 577 Tra la nokto de malĝojo (Igennem nat og trængsel / Through the night of doubt and sorrow) 577.5 1 Reĝ 19,4-8 578 © "Vi je Mia man' migru libervole" © (Gib mir deine Hand) 579 Vin, glora Dio, laŭdas ni kun ĝoj' 580 Amiko sur la vivo-vojo ... 590 Ŝalóm al vi (Ŝalom Ĥaverim) ... 597 Homoj, kantu ĝojo-kanton (Brüder, singt das Lied der Freude) ... 604 Dio majesta, kiu ordonas (God the Omnipotent) 605 Pentu, vi homoj, cedu pri malsaĝ' (Turn back, O man) 606 Estro de l' vivo (Lord of our life) 607 Kaj ĉu la tempo venas (And is the time approaching?) 608 Regas malpaco sur tero (Pokó zostawiam wam) 608.4 Via paco verku pacon (Dein Friede wirke Frieden) 609 © Ĝoju kun la ĝojaj © (Freut euch mit den fröhlichen) 610 Jen mia preĝo, Dio de l' nacioj 610.4 611 Ĉiu part' de la tero (Jeder Teil dieser Erde) 612 Belegas nun somer-sezon' (Geh aus, mein Herz, und suche Freud / I denna ljuva sommartid) 613 Vi, kreitaĵoj de l' Sinjor' (All creatures of our God and King) 614 Printempe verdas nia land' (Ich reise übers grüne Land) 615 Vivon, kapablon kaj sanon Vi donis 616 Florados nun la tero (Den blomstertid nu kommer) 617 © De l' suno-leviĝo ĝis sub-iro de la sun' © (Vom Aufgang der Sonne) 618 © Serĉante Dion, rigardu florojn © (Gdy szukasz Boga) 619 Laŭdu ĝoje Dion ni (Let us with a gladsome mind) 620 Nun ĉio vivanta (Let all things now living) ... 627 Mi amas Vin, Sinjoro ... 645 Jerusalem', benita (Jerusalem the golden, Urbs Sion aurea) ... 651 Karan amikon ĉie mi serĉadas (Var är den vän) ... 666 Sur Kristo sin apogas la sankta Eklezi' (The Church's one foundation) ... 682 Ho plej sankta, ho plej pia (O sanctissima) ... 738 Ja paŝtas min la Eternul' 739 Dio min paŝtas ... 758 Adoru ni nun la Reĝon de glor' ... 767 Mi levas la okulojn ... 782 Haleluja. Amen. ... 797 Ŝipeto estis sur la mar' (A little ship was on the sea) ... 871 Glor-kantas anĝeloj en alta ĉiel' ... 917 Se donas Di' al vi favoron (Wem Gott will rechte Gunst erweisen) 918 Ora sun' vespera (Goldne Abendsonne) 919 Stratoj, placo forlasitaj (Markt und Straßen steh'n verlassen) 920 Tagon feliĉan festas ni kun ĝoj' 921 Patro nia, ni alvenis 922 Bonvenon al vi 923 Preĝo sub la Verda Standardo ...

TTT-Himnaro Cigneta
estas filia TTTejo de
Eldonejo Cigneto