GRACO DE DIO
(en skotgaela lingvo)

Miorbhail Gràis

Le Iain Newton
Skotgaeliginto nekonata

Fonto : Gaelic-L Digest

 1. O Miorbhail gràis! nach breagh' an ceòl:
  'S e lorg mi 's mi air chall,
  Air seachran dorch', gun neart, gun treòir,
  'S a dh'fhosgail sùilean dall.

 2. 'S e gràs thug eòlas dhomh air m'fheum;
  'S e gràs thug saors' is sìth;
  'S cha cheannaicheadh òr a' chruinne-chè
  Chiad là bha fois nam chrìdh.

 3. Tro iomadh cunnart 's trioblaid chruaidh
  thug E gu sàbhailt mi.
  An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
  Chan fhàg 's cha trèig gu sìor.

 4. San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
  'S deich mìle bliadhn' mar là,
  Cha sguir an ceòl 's chan fhàs iad sgìth
  A' seinn a chaoidh mun ghràs.

Melodio (Air Fonn) : NEW BRITAIN
Anonima, Malnova Usona Melodio
MIDI TCH

Alternativa Melodio:
AMAZING GRACE (ORB)
Anonima melodio kantata inter la "Malnovaj Regularaj Baptistoj" de Kentukio, laŭ konata kantistino el tiu medio, Jean RITCHIE : MIDI JR/RH

TTT-Himnaro Cigneta
estas filia TTTejo de
Eldonejo Cigneto