LAOIDHEAN NOLLAIG
KRISTNASKO
(en skotgaela lingvo)

Seall Thall Tighinn Bhon Ear

Le: an t-Urr. Iain MacLeòid (angle: Rev. John MacLeod)

Fonto : Laoidhean Nollaig

 1. Seall thall tighinn bhon ear le sealladh bho Nèamh,
  Tha daoine nan cabhaig a' leantainn na rèilt;
  San stàball le leanabh tha Moire cho sèimh
  Am prasaich, gun dhearain, gràdh Dhè dhuinn.

  O reult, thoir dhomh soillse 's an oidhch' a' fàs dorch',
  Mi creidsinn do gheallaidh, mo thaic thu 's mo threòir;
  Cuir solas air slighe a rithist led ghlòir,
  Ach am faic mi am prasaich do ghràdh dhomh.

 2. Thàing ainglean gu talamh le moladh is seinn,
  Air mòintich gach cìobair le chaoraich am faing;
  Theich cadal is leum iad, le aoibhneas toirt taing,
  Is ruith iad nan deann chun an stàbaill.

  O reult, thoir dhomh soillse 's an oidhch' a' fàs dorch',
  Mi creidsinn do gheallaidh, mo thaic thu 's mo threòir;
  Cuir solas air slighe a rithist led ghlòir,
  Ach am faic mi am prasaich do ghràdh dhomh.

 3. Cha sguir ainglean a chaoidh a' moladh a ghràidh,
  San reult bidh soillse a dh'oidhche 's a là;
  Bidh'm fonn ud nan cluasan 's nan crìdhe gu bràth
  Am prasaich, san stàball, gràdh Dhè dhhuinn.

  O reult, thoir dhomh soillse 's an oidhch' a' fàs dorch',
  Mi creidsinn do gheallaidh, mo thaic thu 's mo threòir;
  Cuir solas air slighe a rithist led ghlòir,
  Ach am faic mi am prasaich do ghràdh dhomh.

Melodio: AN T-EILEAN DORCHA
Le/De Iain MACLACHLIANN (angle: Iain Maclachlan), 1958
Rim. : La origino kaj kopirajta stato de tiu ĉi melodio,
kaj de ĝia (sekulara) plej konata teksto (Dark Island), estas disputataj.
MIDI TTT*TTT-Himnaro Cigneta
estas filia TTTejo de
Eldonejo Cigneto