AMO KAJ SERVO
AL LA HOMARO

Kamaradoj amgvidataj

Comrades we, whom love is leading

Verkis (angle?) : E. GRUBB
Esperantigis : Montagu Christie BUTLER

Fonto: HE 201

 1. Kamaradoj am-gvidataj, ombrojn ni forlasas nun —
  Anoj de matena lumo — kun vizaĝoj al la sun'.
  Tra nebula nigra nokto, kruta estas nia voj';
  Sed vidiĝas tra la nuboj montoj de eterna ĝoj'.

 2. Dio, se al ni doniĝis suno super val' kaj mont' —
  Se ni trinkis vivan akvon el neniam seka font' —
  De spirito amforgesa egoisma savu nin:
  En servado al aliaj ĉiu ĝoju perdi sin.

 3. Restas koroj en katenoj, mortas floroj de la am',
  Kie suno ne penetras, estingiĝas Dia flam';
  Kie homoj vianome en milito buĉas sin,
  Kaj la homa avideco ree krucumadas vin.

 4. Ho Savinto, vi ja mortis, por katenojn rompi for;
  Ĉe malluma Getsemano vi eltrinkis de dolor';
  En potenco de humilo vi fariĝis triumfant';
  Ŝanĝis teran lamentadon al ĉiela ĝoja kant'.

 5. Fontas amo Dia sole nur el Dia kompatem';
  Fluas la ĉiela vino el komuna vinberprem'.
  Via kruco nin inspiru sekvi kaj obei vin;
  Prenu nin, kaj per Spirito kaj per fajro baptu nin.

Melodio: BETHANY (SMART)
Komponis: Henry Thomas SMART, 1867
MIDI TCH

Alternativa melodio :
HYMN TO JOY
Komponis Ludoviko BETOVENO (Ludwig van BEETHOVEN), 1824;
aranĝis el la 9a Simfonio de Betoveno Edward HODGES, 1864 : MIDI TCH
Rim. : (1) aliaj esperantaj tekstoj por tiu ĉi melodio
(2) Mi serĉas la anglan tekston.


TTT-Himnaro Cigneta
estas filia TTTejo de
Eldonejo Cigneto