FÖRKUNNANDE TILL MARIA
ANONCO AL MARIA
(en sveda lingvo)

Min själ berömmer Gud med fröjd
Magnificat

På esperanto : Al Di' sin levas mia kant'

Mia animo altigas la Eternulon,
Kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,
Ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino;
Ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

                                                           Luko 1.46-48

Verkis (svede) : Carl Gustaf BOBERG, 1885

Disponigis : Stig Kinnander

 1. Min själ berömmer Gud med fröjd,
     Min ande gläder sig,
  Ty Gud, min Frälsare i höjd,
     Har sett i nåd till mig.
  Mig ringa stoft, han salig gjort,
     Min själ med nåd han fyllt
  Och öppnat mig sitt rikes port
     Av kärlek oförskyllt.

 2. Hans starka arm har övat makt
     Och gjort så stora ting.
  De mäktiga han nederlagt
     Och strött som stoft omkring.
  De andligt rika har han sänt
     Ifrån sig tomma bort,
  Och prål och högmod har han vänt
     I armod inom kort.

 3. Ja, hans barmhärtighet är stor
     Och utan gräns dess längd,
  För den som på hans löfte tror
     Är hjälpen aldrig stängd.
  Och det förbund han slöt en gång
     Med fäderna i frid,
  Det skall stå kvar för släkter mång
     I nåd till evig tid.

 4. Hans visdom outgrundlig är,
     Ej världen den förstår
  Men den som håller honom kär
     Hans planer veta får.
  Förtro dig därför mer och mer,
     Min själ åt fridens Gud.
  Tag mot med glädje, vad han ger,
     Och vandra i hans bud.


Melodio: AL DI' SIN LEVAS
J. Olof LINDBERG, 1921
MIDI AK*


TTT-Himnaro Cigneta
estas filia TTTejo de
Eldonejo Cigneto