About Us

มดโมเดล

เจ้าของผลงานโมเดลที่รู้จักกันดีในกลุ่มโมเดลเลอร์เมืองไทย
โมเดลอินเตอร์หลายตัวที่ปรากฏบนเว็บไซตเ์ป็นฝีมือของ
มดและที่พบได้ทั่วไปคงเป็นเว็บขายโมเดลชั้นนำของญี่ปุ่น


มด ชอบงานปั้นมาตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อเป็นช่างทำบล็อกตุ๊กตาของเล่นพลาสติก ที่คนในวงการรู้จักดีชื่อแสงชัยบล็อก ซึ่งถ้าย้อนหลังไปในอดีต เด็กๆ จะรู้จักตุ๊กตา ทอยเส้นจำพวกสัตว์ประหลาด ยอดมนุษย์ และหุ่นยนตร์พลาสติกที่แถมมากับขนม หรือที่ขนาดใหญ่หน่อยจะยืนได้ขายกันตัวละ 3 - 5 บาท นั้นคือผลงานแท้ๆ ที่สืบต่อมาจากปู่ถึงพ่อ

คนที่ช่างสังเกต พลิกดูด้านหลังตุ๊กตาเหล่านั้นจะมีสัญลักษณ์รูปมดและตัวอักษร ANT มด เป็นเครื่องหมายการค้า เป็นตัวแทนของความขยัน มานะ อดทน รักพวกพ้อง และทำงานเป็นทีมเวิร์ค ดังนั้นพ่อจึงตั้งใจมอบชื่อนี้ให้มด ซึ่งเป็นลูกชายคนโต ด้วยหวังให้เป็นผู้สืบสานงานฝีมือต่อ

มดนั่งดูพ่อทำงาน แล้วหยิบดินน้ำมันมาเล่น และปั้นเลียนแบบงานของพ่อเมื่อพ่อสังเกตเห็นจึงซื้ออุปกรณ์วาดรูป ระบายสีมาให้ฝึกหัดเอง มดจึงรักศิลปะมาตั้งแต่เด็ก และจะปั้นตุ๊กตาเล่นกับเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน และเมื่อผู้ใหญ่ที่เดินผ่านมาเห็นจะหยุดดู ด้วยความชื่นชมและกล่าวขานต่อกันไป

เมื่ออายุประมาณ 10 กว่าขวบ มดชวนเพื่อนทำตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ระบายสีขายกับที่หน้าบ้าน จนมีหนังสือนิตยสารนำไปลงข่าวและโทรทัศน์มาขอถ่ายทำออกอากาศเพื่อถ่ายทอด ความสามารถ และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มดเริ่มเข้าสู่วงการโมเดล ด้วยการเป็นทีมงาน นิตยสาร a CLUB ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ปวช. และเป็นผู้บุกเบิกให้เยาวชนไทยสมัยนั้นได้รู้จักทำโมเดลเล่นเองที่ปั้นขึ้นรูปด้วยดินน้ำมัน และหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์ ในคอลัมน์ Thai effect “ ปั้นจินตนาการด้วยตัวเอง”

พี่มดเป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง และทำงานโมเดลมาต่อเนื่อง แต่ผลงานที่ภูมิใจมากที่สุดเป็นผลงานที่ได้ร่วมกับทีมสร้างโมเดลในภาพยนตร์สุริโยไท ของหม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล และเป็นผลงานชุดพิเศษที่ลงในนิตยสาร Hobby Model “ ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศในแบบฉบับของโมเดล”

ปัจจุบันพี่มดเป็นศิลปินอิสระ รับงานโมเดลให้กับบริษัทเอกชนเพี่อส่งออกผลงานไปต่างประเทศ และนำผลงานของตัวเองบางส่วนขายใน e-bay บนอินเตอร์เน็ต แต่ด้วยความหวังให้วงการโมเดลเมืองไทยก้าวหน้าเหมือนกับญี่ปุ่นและอเมริกา จึงอยากนำความรู้จากประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เยาวชนได้ฝึกทำโมเดลเล่นเองผ่านทางเว็บไซท์

แวะเข้าไปดูผลงานที่ขายใน e-bay : http://www.predatorstuff.com/kits_and_models/Modmodel/

รู้จักกับพี่มดในคอลัมน์ มดโมเดล :
www.idea4thai.com

หรือติดต่อทาง e-mail:
modmodel@yahoo.com

 

 

Do It Yourself
 
 
 
 
 
Contact us : dangdgt@yahoo.com
Idea4thai Group 2006
1